John/'s


V anglicko-českém slovníku nebyl nalezen žádný český překlad výrazu 'John/'s'.

Najděte si definici ve výkladovém anglickém slovníku.

Nebo jste chtěli přeložit 'John/'s' z češtiny do angličtiny?


Vlákna ve fóru, jejichž názvy obsahují výraz 'John/'s':

See Google Translate's machine translation of 'John/'s'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Swedish | Russian | Polish | Romanian | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Advertisements

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App

Report an inappropriate ad.