Once

Listen:
 /wʌns/


WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Hlavní překlady
EnglishCzech
once advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (a single time)jednou, jedenkrát čísl
 I have only tried coffee once because I hated it!
 Marihuanu jsem kouřil jen jednou (OR: jedenkrát).
once advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (formerly)kdysi, dříve přísl
 I once knew how to sew.
 Kdysi jsem uměl šít.
once conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (if ever)když, až sp
 You will want more once you try Thai food.
 Až (or: když) ochutnáš thajské jídlo, budeš si chtít přidat.
once conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (after, when)jakmile, jak, až sp
 You can pay for it once you get here.
 Můžeš to zaplatit, jakmile (or: až) se sem dostaneš.
once nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a single time)jednou čísl
 Once is enough for me. I have no interest in doing it again.
 Jednou mi to stačilo. Nemám zájem si to zopakovat.
 
Další překlady
EnglishCzech
once adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (former)kdysi přísl
  dříve přísl
 The once happily married man got a divorce.
once advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (when, at the time)sp
  jakmile sp
 Once the evidence becomes public, there will be an outcry.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Složené tvary
EnglishCzech
all at once advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (suddenly)znenadála, náhle, najednou přísl
 All at once, I heard a noise in the kitchen.
all at once advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (simultaneously, at the same time)zároveň, současně přísl
 The guests cried "Surprise!" all at once.
at once advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (immediately)okamžitě, ihned přísl
 When Beth saw how ill her son was, she called the health centre at once.
at once advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (simultaneously)zároveň, současně přísl
 I can't clean the house and take care of the children at once.
just once advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (one time only)jen jednou
 Just once, I wish you would ask politely. I'll make an exception just once.
once and for all advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for the final time)jednou pro vždy
 You said yes, then you said no. Tell me once and for all, will you marry me?
once upon a time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (start of a fairy tale)bylo nebylo
 Once upon a time, in a land far away, there lived an orphan girl with her wicked stepmother.
the once-over,
a once-over
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (quick inspection, look)zběžný pohled příd + m
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
'Once' found in these entries
In the English description:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "Once":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'Once'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Němčina | Švédština | Nizozemština | Ruština | Polština | Rumunština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: set | steal

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.