a little


WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Hlavní překlady
EnglishCzech
a little adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (small amount)trochu, trošku přísl
  malé množství příd + s
 I just want a little salt on my potatoes.
a little advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (slightly)trochu, trošku přísl
 She was a little angry with me. The doctor says your blood pressure is a little high.
a little nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (short time)zakrátko přísl
  krátce, chvilku přísl
 I'll be there in a little.
 
Další překlady
EnglishCzech
a little nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a small amount)trochu, trošku přísl
  malé množství příd + s
 Chocolate? I'll just have a little.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Složené tvary
EnglishCzech
a little bit advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (slightly)trochu přísl
 I'm just a little bit dizzy. It was a little bit cheeky of me to ask … but I asked anyway.
have a little talk v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (discuss [sth] sensitive)vážně si promluvit
 Young lady, I think it's time you and I had a little talk.
in a little bit advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." UK, informal (soon)za chviličku
 Please set the table because dinner will be ready in a little bit.
in a little while advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (soon)za chviličku
 Olivia said that she would be there in a little while.
quite a little adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US, informal (striking, outstanding)docela hodně
 Jackie was quite a little dancer when she was young.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
'a little' found in these entries
In the English description:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "a little":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'a little'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: proud | hurl

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.