abandon

Listen:
 /əˈbændən/


WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Hlavní překlady
EnglishCzech
abandon [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (person, pet: leave forever) (navždy)opustit dok
  (přeneseně: navždy opustit)nechat osudu, zanechat osudu dok + m
 Jack abandoned his girlfriend and never spoke to her again.
abandon vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (stop work on) (zastavit činnost)přestat dok
  (zastavit činnost)nechat, zanechat dok
  (zastavit činnost)ustat v dok
  (zastavit činnost: dočasně)přerušit dok
abandon [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (place: leave, neglect) (místo)opustit dok
  (z místa)odejít dok
 The family abandoned their house and fled the country.
abandon nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (no moderation)bezstarostnost, nenucenost ž
abandon [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (object: leave) (něco někde)nechat, zanechat dok
 Susan abandoned her book on the train.
 
Další překlady
EnglishCzech
abandon [sth] to [sb/sth] vtr + prep (give up control of)zřeknout se, zříci se dok
  upustit od dok + předl
  (něčeho)vzdát se dok
 The army abandoned the territory to the indigenous peoples.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Složené tvary
EnglishCzech
abandon hope vtr + n (give up all hope forever)vzdát se naděje
  zanechat nadějí
 Jim abandoned hope of seeing Sarah again.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
'abandon' found in these entries
In the English description:
Collocations: [drink, sing, dance, play] with wild abandon, [drink] with careless abandon, [drink] with reckless abandon, more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "abandon":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'abandon'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Němčina | Švédština | Nizozemština | Ruština | Polština | Rumunština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: return | ham

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.