accent

Listen:
 [ˈæksənt]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
accent nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (voice: foreign, regional)přízvuk m
 Although she has lived in the U.S. for over 20 years, Pilar still speaks with an accent.
accent nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (written: diacritical mark) (nad písmenem)znaménko s
  (nad písmenem)diakritické znaménko příd + s
 Accents are sometimes used over some vowels in French.
accent nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spoken: emphasis on a syllable) (na konkrétní slabice)přízvuk m
 French female names often have an accent on the second syllable.
accent nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (emphasis)důraz m
  zdůraznění, zvýraznění s
 The accent of this workshop is on organic gardening methods.
accent [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (add to letter)opatřit znaménkem dok + s
 Make sure you accent the "e" when you write the word "risqué."
 
Další překlady
AngličtinaČeština
accent nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (distinctive quality)důraz m
 The skirt was black with red ribbon accents.
accent n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (that stands out)zdůrazňující příd
  výrazný příd
  akcentující příd
accent vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (add flair)zdůraznit dok
  zdůrazňovat ned
accent [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (accentuate, emphasize)zdůraznit dok
 It is important to accent this point.
accent [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (syllable: emphasize) (na konkrétní slabiku)dát přízvuk dok + m
 You should accent the first syllable in the word "lightning."
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
acute accent nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (diacritical mark) (diakritické znaménko)čárka
 In the word passé, we put an acute accent over the "e".
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"accent" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:
Collocations: [forget, remember] the accent mark, has a [thick, slight, undetectable] accent, (still) speaks with a [thick] accent, more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "accent":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'accent'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: party | tap

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.