account

Listen:
 [əˈkaʊnt]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (money in bank) (peníze v bance)účet m
  konto s
 He withdrew half the money in his account.
 Vybral ze svého účtu (or: konta) polovinu peněz.
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (retail credit) (zákazníka v obchodě)účet m
 She charged the shoes to her account.
 Boty byly zaplacené z jejího účtu.
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (registration with a website, etc.) (na webové stránce)účet m
 Do you have a WordReference account?
 Máte účet na stránce WordReference?
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (narrative)popis m
  zpráva ž
  záznam m
 He gave a detailed account of the football match.
 Poskytl podrobný popis (or: záznam) fotbalového zápasu.
 Poskytl podrobnou zprávu o fotbalovém zápasu.
account,
account for
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(explain)vysvětlit, objasnit dok
  vysvětlovat, objasňovat ned
 He could account for every penny he had spent.
 Může vysvětlit (or: objasnit) své výdaje do posledního halíře.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Ředitel musí výdaje firmy pravidelně vysvětlovat (or: objasňovat) správní radě.
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (explanation)vysvětlení s
  (na věc)pohled m
 The police did not believe Sally's account of her actions.
 Policie nevěřila vysvětlení situace, které jim Sally poskytla.
account for [sth] vi + prep (justify) (převzít odpovědnost)zodpovědět dok
  ospravedlnit se dok
 We were asked to account for our actions.
 Byli jsme požádání, abychom se zodpovídali za své činy.
account for [sth] vi + prep (cause)způsobovat ned
  způsobit dok
  (za něco)moct ned
  (za něco)moci ned
 She wondered what could account for his sadness.
 Přemýšlela, co mohlo způsobit (or: způsobovat) jeho smutek.
account for [sth] vi + prep (be total of) (poměrnou část celku)tvořit ned
 Women in Britain now account for almost half of the workforce.
 Ženy v Británii nyní tvoří téměř polovinu všech pracujících.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (value)hodnota ž
 They turned his new idea to account. US: His ideas are of no account.
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (judgment)mínění s
  názor m
 He is a fine actor, by his own account!
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (customer) (muž)zákazník, klient m
 The company has just won two new accounts.
 Společnost získala dva nové zákazníky (or: klienty).
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (assets in a brokerage) (u makléřské firmy)účet m
 I have an equities and an account with an NYSE brokerage.
accounts nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (bookkeeping record)účetnictví s
Poznámka: often preceded by "the"
 There was an error in the accounts.
account for [sth] vi + prep (count up)započítat dok
  počítat dok
 He could account for every penny he had spent.
account [sth],
account [sth] [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(report to be) (za)označit dok
 The critics accounted it a good play.
account [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." formal (consider)považovat ned
 He accounts himself poor.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
accounting for [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (considering)vzít v potaz, vzít v úvahu dok, fráze
  s ohledem na fráze
 Even accounting for the bad weather, the number of visitors to the park has been very low.
 I když vezmeme v potaz ošklivé počasí, návštěvníků přišlo do parku hrozně málo.
account for [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (give reasons for [sth])objasnit, vysvětlit dok
account manager nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (looks after customers, accounts) (pracovní pozice)account manager příd + m
  (pracovní pozice)správce účtů příd + m
 We're hiring an account manager for the telecoms industry.
bank account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (money kept in a bank)bankovní účet
  bankovní konto
 A debit card takes money directly from your bank account.
charge account,
UK: credit account
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (current account with a bank)otevřený úvěr, úvěrový účet
checking account,
UK: current account
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (bank: current account)běžný účet
 I'd like to pay this money into my checking account.
detailed account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (record of every event)podrobná zpráva
 The witness gave the police a detailed account of what had happened.
expense account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (account for expenses)účet výloh m + ž mn
 The director charged her business lunch to her expense account.
IRA nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, initialism (individual retirement account)penzijní účet příd + m
 Tom opened an IRA account when he joined the company.
on account of [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (because of, due to)kvůli předl
  z důvodu předl + m
 The picnic is canceled on account of the rain.
on account of [sb],
on [sb]'s account
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(for [sb]'s sake) (někomu)kvůli předl
savings account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (banking: current account)spořicí účet příd + m
 I put my tax refund into my savings account.
settle accounts,
settle your account
vtr + npl
(pay debts)splatit dluhy dok + m mn
 Students must settle their account before they become eligible to register for a subsequent semester.
take account of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (take into consideration)vzít v úvahu dok, fráze
 If you use a pesticide, you must take account of various health and safety considerations.
take [sth] into account v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (consider, allow for)vzít v úvahu dok, fráze
  zohlednit dok
 You should have taken their age into account. You must take into account both the exchange rate and the bank fees.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"account" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:
Collocations: which accounts for their [actions, decisions], a [new, free] account, account [information, password, number], more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "account":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'account'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: party | tap

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.