agraphia


V anglicko-českém slovníku nebyl nalezen žádný český překlad výrazu 'agraphia'.

Najděte si definici ve výkladovém anglickém slovníku.

Nebo jste chtěli přeložit 'agraphia' z češtiny do angličtiny?


Vlákna ve fóru, jejichž názvy obsahují výraz 'agraphia':

See Google Translate's machine translation of 'agraphia'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Swedish | Russian | Polish | Romanian | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Word of the Day: handy
Subscribe
Advertisements

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App

Report an inappropriate ad.