WordReference can't translate this exact phrase, but click on each word to see its meaning:

agraphia

V anglicko-českém slovníku nebyl nalezen žádný český překlad výrazu 'agraphia'.

Najděte si definici ve výkladovém anglickém slovníku.

Nebo jste chtěli přeložit 'agraphia' z češtiny do angličtiny?


Vlákna ve fóru, jejichž názvy obsahují výraz 'agraphia':

Play and learn: visit WordReference Games

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Russian | Polish | Romanian | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.