award

Listen:
 [əˈwɔːrd]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
award nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (prize)cena ž
  ocenění, vyznamenání s
 She won an award in the history competition.
 Získala cenu v dějepisné soutěži.
award nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (decision)rozhodnutí s
 The award went in favour of the challenger.
 Rozhodnutí bylo ve prospěch vyzyvatele.
award vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (grant) (dát vítězi)udělit, přidělit dok
  udělovat, přidělovat ned
 The government awarded the contract to the small company.
 Vláda udělila zakázku té malé firmě.
award nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (payment allocated by judge) (soudní)odměna ž
  (soudní)odškodnění s
 The judge's award of three thousand dollars was welcomed by the plaintiff.
 Navrhovatel měl radost z odškodnění tři tisíce dolarů, které mu přiřkl soudce.
award [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give [sb] a prize)dostat ocenění dok + s
  dostávat ocenění ned + s
 He was awarded the Nobel Prize for peace.
 Dostal Nobelovu cenu za mír.
award [sth] to [sb] vtr + prep (give a prize to [sb])dát ocenění dok + s
  dávat ocenění ned + s
  ocenit dok
  oceňovat ned
 They awarded the Oscar for Best Picture to "12 Years a Slave".
 Oskarem za nejlepší film ocenili snímek 12 let v řetězech.
award [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (grant, give [sb] [sth])přidělit dok
  přidělovat ned
 She was awarded the Advanced Literature class because of her teaching skills.
 Na základě učitelských dovedností jí bylo přiděleno vyučování literatury pro pokročilé.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
Academy Award nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Oscar: film prize) (filmové ceny v USA)cena Akademie ž + ž
  (filmové ceny v USA)Oscar m vl jm
 Leonardo DiCaprio is best known for his role in the Academy Award-winning movie Titanic.
award-winning adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (who or which has won awards)vítězný příd
  oceněný příd
 He has written many award-winning novels.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"award" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: award [a medal, first prize] to, a [service, participation, public, lifetime] award, during the award [ceremony, banquet, nominations], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "award":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'award'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: Intermediate+ Word of the Day: sly | lush

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.