awkward

Listen:
 [ˈɔːkwərd]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
awkward adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (clumsy)nešikovný, neohrabaný příd
 The boy was so awkward that he kept knocking things over.
 Ten kluk byl tak nešikovný, že pořád něco shazoval.
awkward adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (troublesome)problémový příd
 My nephew is entering that awkward stage of adolescence.
 Můj synovec vstupuje do problémové fáze dospívání.
awkward adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (uncomfortable, delicate)nepříjemný příd
 I had an awkward conversation with my ex-girlfriend.
 Měl jsem nepříjemný rozhovor s bývalou přítelkyní.
awkward adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (situation: difficult) (situace)nepříjemný, trapný příd
 I never know what to do in these awkward social situations.
 Nikdy nevím, co v těchto nepříjemných (or: trapných) sociálních situacích dělat.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
awkward adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (cumbersome, ill-fitting)nepadnoucí, nepohodlný příd
 The diving equipment felt awkward when he wore it for the first time.
awkward adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (requiring care, hazardous)nebezpečný příd
 Our attempt to move the heavy sofa led to an awkward trip down the stairs.
Awkward! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (describing person or situation)Děs! zvol
  Trapas! zvol
 Andrea gave you a bottle of wine even though you don't drink alcohol? Awkward!
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
put [sb] in an awkward position v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (cause [sb] social embarrassment)uvést do trapné situace dok, fráze
 Her thoughtless remarks about Janet put us all in an awkward position.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"awkward" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:
Collocations: awkward around [women, children, other people], was [put in, faced with] an awkward situation, [sitting, lying] in an awkward position, more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "awkward":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'awkward'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: full | neat

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.