bank

Listen:
 /bæŋk/


WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Hlavní překlady
EnglishCzech
bank nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (commerce)banka ž
  (formálně)peněžní ústav příd + m
 I need to go to the bank to withdraw money today.
 Musím si dnes jít do banky vybrat peníze.
bank nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (row of sthg)řada ž
 The bank of switches for controlling the lighting is over there.
 Řada přepínačů, které ovládají osvícení, je tamhle.
bank nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (land at river's edge)břeh m
 We took our lunch and sat down on the bank of the river.
 Vzali jsme si oběd a sedli jsme si na břeh řeky.
bank nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hillside: slope)svah m
 The water flowed down the bank and into the stream.
bank nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ridge of snow) (sněhu)návěj, závěj ž
 The car skidded off the road and stopped in a snow bank.
bank,
cloud bank
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(mass of cloud)mračná kupa příd + ž
 Do you see that bank of clouds over there?
 
Další překlady
EnglishCzech
bank nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gambling house) (v sázkových hrách)bank m
 Over the long term in gambling, the bank always wins.
bank nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (place for blood donation) (krevní)banka ž
 She donated her blood to the blood bank.
bank nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (aviation: turn, dip) (letadlo, kolo, změna směru nakloněním)naklonění s
 The fighter plane's bank to the left allowed it to avoid the mountain.
bank nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (inclined turn) (silnice v zatáčce)náklon m
 She leaned her motorcycle into the sharp bank of the curve.
bank viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (turn by tilting: plane, bike) (letadlo, kolo: změnit směr nakloněním)naklonit se, nahnout dok
 The driver banked around the corner without slowing down much. The plane banked to begin its descent.
bank with [sth] viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have account with: a bank)mít účet v ned, fráze
 Customers who bank with RBS can use a smartphone app to get access to their cash.
bank at [sth] viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have an account with: a bank)mít účet v ned, fráze
 He banks at Citibank.
bank on [sth/sb] vi + prep figurative (rely, bet)spoléhat se na ned + předl
  (přeneseně)vsázet na ned + předl
 I'm banking on the stock market recovering; otherwise I won't have enough retirement funds.
bank [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (deposit)vložit na účet dok, fráze
 I'll bank the day's receipts.
bank [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." colloquial (save) (do banky)uložit dok
  dát do banky dok, fráze
 She banked the money that she won in the lottery instead of spending it.
bank [sth] with [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fire: cover) (oheň)zasypat, zahrnout dok
 Bank the fire with sand before you go into your tent.
bank [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (mound up)navršit, nahrnout dok
 When planting the seedlings, you should bank soil around their roots.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Složené tvary
EnglishCzech
bank account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (money kept in a bank)bankovní účet
  bankovní konto
 A debit card takes money directly from your bank account.
bank clerk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: teller)bankovní úředník
 The bank clerk miscounted the funds and gave the customer extra cash by mistake.
piggy bank,
piggybank
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(pig-shaped money box)prasátko
  pokladnička
 How much have you saved in your piggy bank?
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
'bank' found in these entries
In the English description:
Collocations: don't bank on it, [state, federal, royal, reserve, central, international] bank, [open, have] a bank account, more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "bank":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'bank'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Němčina | Švédština | Nizozemština | Ruština | Polština | Rumunština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: bite | noodle

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.