below

Listen:
 [bɪˈləʊ]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
below preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (lower down than)pod předl
 The coffee maker is kept below the coffee cups.
 Kávovar je pod šálky na kávu.
below preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (at a lower temperature) (určitou teplotu)pod předl
 Red wine should not be served below room temperature.
 Červené víno se nemělo podávat pod pokojovou teplotou.
below preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (lower in amount, rate) (určitou cenu)pod předl
 He would not sell it for anything below twenty dollars.
 Neprodal by to pod dvacet dolarů.
below preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (rank: lower than) (hodnost)níže než příd + sp
 Does a sergeant rank below a colonel?
 Je seržant hodnostně níže než plukovník?
below preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (of lower rank than) (postavení)níže než příd + sp
 She would not speak to anyone who was below her.
 Nemluvila s nikým, kdo byl níže než ona.
below advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on a lower floor, downstairs)dole přísl
 I left the hammer below in the cellar.
 Nechal jsem kladivo dole ve sklepě.
below advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (temperature: below freezing) (teplota: pod bodem mrazu)pod předl
 The temperature in parts of Canada right now is 35 below.
 Teplota byla pod bodem mrazu.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
below advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (beneath decks)pod předl
 The flight attendant went below to look for a suitcase with Marie's heart medication.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Seděl ve stínu pod stromem.
below advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on Earth) (přeneseně: na planetě Zemi)dole přísl
 The stars shine down on us below.
below advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in hell) (přeneseně: v pekle)dole přísl
 The dead man had been cruel and would certainly go below.
below advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (ship: lower deck) (na lodi)do dolní paluby fráze
 The first mate had gone below.
below advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (theatre: downstage) (v divadle)do přední části jeviště fráze
 The actor had to walk from below to centre stage.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
below par adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not up to expected standards)podprůměrný příd
  slabý příd
 The team produced a below par performance against Manchester United.
below par adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (unwell)nemocný příd
 I'm feeling below par today.
down below advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative, informal (in Hell)do pekla předl + s
 They should send these evil people down below.
down below advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." euphemism (in the genital area) (v oblasti genitálií)tam dole záj + přísl
 Harry's been suffering from problems down below.
here below advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on earth, in one's earthly life) (pozemský život)tady dole přísl + přísl
  (pozemský život)tady na zemi fráze
 His deep religious faith, and the expectation of an afterlife, enabled him to bear the torment of his life here below.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"below" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:
Collocations: below the [water, rubble, surface], (can't) [see, hear, tell] what is [happening, going on] below, [swam, dove] below the [water], more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "below":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'below'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: rest | whisk

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.