blow

Listen:
 [ˈbləʊ]


Pro sloveso: "to blow"

Minulý čas prostý: blew
Minulé příčestí: blown

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
blow viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (air: move)vanout, vát ned
 The winter wind blows from the west.
 Zimní vítr vane ze západu.
blow viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be swept by air)vanout, vát ned
 Sand blows across the beach.
 Písek vanul po pláži.
blow vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (person) (člověk)foukat ned
  (zhasnout)sfouknout dok
 She blew out the candles on her birthday cake.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Maminka mu foukala na rozbité koleno, aby to tak nebolelo.
 Sfoukla svíčky na svém narozeninovém dortu.
blow viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (explode)vybuchnout, explodovat dok
 Watch out, the bomb is going to blow!
 Pozor, ta bomba vybuchne!
blow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (punch)rána ž
  úder m
 The blow knocked him down, but he soon got back up.
 Po té ráně se skácel k zemi, ale hned zase vstal.
blow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (shock)šok m
  otřesení s
 The news that her husband had died was a serious blow.
 Novinka, že její manžel zemřel, pro ni byl ohromný šok.
blow [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (glass: shape using air) (sklo)vyfouknout dok
 
Další překlady
AngličtinaČeština
blow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (storm)bouřka, bouře ž
 We are expecting a big blow tonight, and have closed the shutters of the beach house.
blow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (blast of wind) (větru)závan, poryv m
 A blow of air pushed over the pile of papers.
blow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (drug: cocaine)kokain m
  (slangový výraz: kokain)koks m
 Rod asked me if I knew where he could score some blow.
blow viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (play wind instrument) (na dechový nástroj)hrát ned
 The trumpeter blows hard and loud.
blow viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fuse, bulb: burn out) (pojistky)vyhodit, vyletět dok
 The electrical surge caused the fuse to blow.
blow viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US, slang (depart)odjet dok
  odejít dok
  opustit dok
 We are done here. Let's blow.
blow viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US, slang (thing, situation: be bad)být špatný inf + příd
 This movie blows. Let's change the channel.
blow [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (wind)odfouknout, odvát dok
  foukat, vát ned
Poznámka: Followed by an adverb or preposition.
 The wind blew the papers off the table.
blow [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (horn, instrument: play) (na hudební nástroj)pískat ned
 The flautist blew a sweet melody.
blow [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (make explode) (nálož)odpálit dok
 The army detonation team blew the bridge.
blow [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (squander money) (peníze)rozházet dok
  (hovorový výraz: peníze)rozfofrovat dok
  utratit dok
 The musician had blown his entire fortune, and was poor again.
blow [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, slang (bungle) (příležitost)promarnit dok
 I bet he will blow this opportunity just as he did the last one.
blow [sth] on [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (squander money)utratit za dok + předl
  (peníze)rozházet za dok + předl
  (hovorový výraz: peníze)rozfofrovat za dok + předl
 Sophie blew all her wages on a new dress.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
blow [sth] away,
blow away [sth]
vtr + adv
(wind: carry off)odvanout, odfouknout, odvát dok
 The wind blew the dollar bill away.
blow away vi + adv (be carried off by wind)být odfouknutý, být odvátý ned + příd
 The paper bag blew away in a gust of wind.
blow [sb] away,
blow away [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
slang, figurative (impress greatly)udělat dojem dok + m
 The candidate blew her interviewer away.
blow [sb] away,
blow away [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
slang, figurative (kill by shooting) (slangový výraz)oddělat, odkráglovat dok
 The gunman blew away his victim from close range.
blow [sb] away,
blow away [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
slang, figurative (thoroughly defeat) (přeneseně)rozdrtit dok
  drtivě porazit přísl + dok
 The first time he ran, he blew away the competition and came home with a gold medal.
blow [sth] down,
blow down [sth]
vtr + adv
(wind: knock over) (větrem)odfouknout dok
 The wind blew down our swing set and shade umbrella.
 Vítr odfoukl náš slunečník.
blow dryer,
blow-dryer
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(device: dries hair)vysoušeč vlasů m + m mn
  fén na vlasy fráze
 I never use a blow dryer to dry my hair.
blow in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal, figurative (arrive unexpectedly)nečekaně přijít přísl + dok
  (přeneseně: nečekaně přijít)přepadnout dok
 He just blows in without any warning and expects dinner.
blow in vi + adv (be swept in by the wind)odfouknout dok
  přivát dok
 A handful of leaves blew in when I opened the door.
blow job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, vulgar (oral sex on a male) (hovor.: orální sex)vykouření s
  (hovor.: orální sex)kuřba ž
blow off vi + adv (be swept off by wind)odlétnout dok
  být odfouknutý ned + příd
blow off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." UK, slang (pass intestinal gas) (hovorový výraz)vypustit ducha dok + m
  (hovorový výraz)upšouknout si dok
 I think the dog blew off, it smells horrible.
blow [sb] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." US, slang (reject or ignore [sb](někoho)odmítnout dok
  (s odmítnutím)odmávnout dok
blow [sth] off,
blow off [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
US, slang (fail to meet: obligation) (přen.: někam nejít)vypustit dok
 Since I was feeling better, I blew off my appointment with the doctor.
 Už jsem se cítil lépe, a proto jsem vypustil schůzku s lékařem.
blow [sth] out,
blow out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(extinguish) (svíčky apod.)sfouknout dok
 She blew out the candles on her birthday cake.
 Sfoukla svíčku na svém narozeninovém dortu.
blow [sb] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." UK, slang, figurative (reject) (někoho)odmítnout dok
  (hovorový výraz)poslat do háje dok, fráze
 A well-known movie star spent the night chasing after her, but she blew him out.
blow over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (clouds: pass, disappear) (mraky)přehnat se, přejít dok
 The clouds blew over and the sun came out.
blow over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (argument, etc.: be forgotten) (spor, hádka)pominout, odeznít, ustat dok
 Let's hope that the dispute will soon blow over.
blow [sth] over,
blow over [sth]
vtr + prep
(topple by blowing) (větrem)převrhnout se dok
  (větrem)převrhnout dok
 A strong wind had blown over several plant pots.
blow up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (explode)vyletět do vzduchu dok, fráze
  explodovat dok
 I watched the Hindenburg blow up.
blow [sth] up,
blow up [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(detonate) (výbušninu)odpálit dok
 They blew up the enemy's ammunition dump.
blow [sth] up,
blow up [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(photograph: enlarge) (fotografii)zvětšit dok
 Small photos may have to be blown up if they are not identifiable.
blow up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative, informal (get angry) (přeneseně: vztekem)vybuchnout dok
 She blew up when I told her about the car.
blow your nose v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (expel mucus)vysmrkat se dok
 Please blow your nose instead of sniffing.
blow-dry [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (use a hair-dryer on) (vlasy)vyfoukat dok
  (vlasy)vyfénovat dok
 There's no point blow-drying your hair – it's pouring down outside!
blow-dry nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (instance of drying hair) (foukání flasů)foukaná ž
  fénování s
blow-up (UK),
blowup (US)
informal (enlarged image) (fotografie)zvětšený obraz příd + m
  zvětšená fotografie příd + ž
blow-up (UK),
blowup (US)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (angry outburst) (přeneseně: hněvu)výbuch m
blow-up,
blowup
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (inflatable)nafukovací příd
blowhard,
blow-hard
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
slang, figurative (boastful person)chlubil, chlubilka m, ž
  (hovorový výraz)vejtaha m
 That guy's such a blowhard! He never stops talking about his achievements.
blowout,
also UK: blow-out
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
slang (gorging, binge) (neformální)žranice ž
 My friends and I had a blowout on pizza and ice-cream.
blowout,
also UK: blow-out
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (punctured tire)prasklá pneumatika příd + ž
 I was driving along the road when I had a blowout; I must have run over something.
knockout blow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (boxing: winning punch)knokautový úder příd + m
 The boxer is in a coma following a knockout blow in the ring.
knockout blow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal ([sth] devastating) (přeneseně: šok)rána ž
 If Reus left now, it would be a knockout blow for the team.
let off steam,
blow off steam
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (vent emotions or anger) (hněvu, emocím apod.)dát průchod dok + m
 I was annoyed and wanted to let off steam. I called my boyfriend and he let me blow off steam for an hour.
let off steam,
blow off steam
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
slang, figurative (release energy) (přeneseně: energie)vypustit páru dok + ž
 There was a play area where the kids could let off steam.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"blow" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:
Collocations: blow a [horn, whistle, kazoo], a [severe, devastating, fatal, mortal, terrible] blow, blow the whistle for [full time, half time, the end of the period], more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "blow":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'blow'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: smart | drag

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.