bow

Listen:
 /bəʊ/


WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Hlavní překlady
EnglishCzech
bow viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (nod, lean forward in greeting)uklánět se ned
  uklonit se, poklonit se dok
 Instead of shaking hands, people in some Asian cultures prefer to bow.
 Místo podávání rukou se lidé v některých asijských kulturách raději uklánějí.
bow to [sb] vi + prep (gesture respectfully)uklonit se, poklonit se dok
  klanět se ned
 "Your majesty," said the man as he bowed to the Queen.
bow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (inclination in greeting or respect)úklon m
  (pozdrav)poklona ž
  (žertovně)pukrle s
 You must give a bow when you meet the king.
 Musíte udělat úklon, potkáte-li krále.
bow to [sth] vi + prep figurative (yield)podrobit se, podvolit se dok
  ustoupit dok
 The director bowed to the parents' demands and retracted his new policy.
 Ředitel se sklonil před vůlí rodičů a stáhl svou novou koncepci.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Ministr ustoupil tlaku veřejného mínění a rezignoval.
bow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (weapon: fires arrows)luk m
 A hunter's bow is often made of flexible wood.
 Lovecké luky jsou často vyráběny z pružného dřeva.
bow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (curve, bend)ohyb, záhyb m
 This branch has a very pronounced bow to it.
bow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rod for a stringed instrument)smyčec m
 The violinist takes good care of her bow.
bow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (decorative ribbon)mašle ž
 After they wrapped the present, they put a bow on it.
 
Další překlady
EnglishCzech
bow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (front of a ship) (lodi)příď ž
 The passengers gathered in the bow of the ship.
bow viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (curve downwards)ohnout se dok
  zkřivit se, zakřivit se dok
 The tree branch bowed under the weight of the snow.
bow your head vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (lower: your head) (hlavu)sklopit, sklonit dok
 The parishioners bowed their heads in prayer.
bow [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (force to submit)přinutit, vnutit dok
 The dictator bowed the people to his will.
bow [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." usually passive (cause to stoop)způsobit hrbení dok + s
 He walks with a stoop, bowed by age.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Složené tvary
EnglishCzech
bow down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (bend, kneel in respect)poklonit se, uklonit se
 She was asked to bow down in front of a statue of their god.
bow out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative, informal (withdraw)odstoupit, odporoučet se
 Williams had to bow out of the race after suffering a leg injury.
bow tie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bow-shaped necktie) (k obleku)motýlek
Poznámka: A hyphen is used when the term is an adjective.
 Alan was wearing a bow tie.
bowlegged (US),
bow-legged (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(bandy, with legs bending outwards)s nohama do x fráze
 Look at the way that woman walks; she's bowlegged. Children are naturally bow-legged until the age of three.
bowlegged (US),
bow-legged (UK)
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(with legs bending outwards)s nohama do x fráze
 The cowboys in old movies always walk bowlegged.
take a bow v exp (for applause) (poděkovat za potlesk)uklonit se
 At the end of a play it's customary for the actors to take a bow at the front of the stage.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
'bow' found in these entries
In the English description:
Collocations: bow to [her, the king, the audience], a [deep, polite, shallow, sarcastic] bow, wears a bow tie, more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "bow":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'bow'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: task | reek

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.