bowling

Listen:
 [ˈbəʊlɪŋ]


Pro sloveso: "to bowl"

Present Participle: bowling

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
bowling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (game: skittles, tenpins) (hra)bowling m
  (hra)kuželky ž mn
 Eric is good at bowling; he won a tournament last year.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
bowling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bowls game) (sport)bowls m
bowling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of sending ball to batsman) (kriket)nadhazování s
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (deep round dish)mísa ž
  miska ž zdrob
 We filled a bowl with popcorn before the movie.
 Před začátkem filmu jsme naplnili mísu popcornem.
bowl of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bowlful) (objem)mísa ž
  (objem)miska ž zdrob
 I ate a bowl of peanuts as a snack.
 Ke svačině jsem snědl misku buráků.
bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (geology: basin)kotlina ž
 The bowl of the crater was about six kilometres in diameter.
 Kotlina měla šest kilometrů na šířku.
bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bowl-shaped depression) (ve tvaru kráteru)prohlubeň ž
 The bowl, or crater, of an extinct volcano is called a caldera.
 Prohlubeň kráteru vyhaslé sopky se nazývá kaldera.
bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pipe: cup-shaped part) (část dýmky)hlavička ž
 He filled the bowl of the pipe with tobacco.
 Nacpal hlavičku dýmky tabákem.
bowl viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (cricket: be bowler) (v kriketu)nadhazovat ned
 The captain told Fred that it was his turn to bowl.
 Kapitán řekl Fredovi, že nadhazuje.
bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (plastic receptacle for washing dishes) (na umývání nádobí)lavor m
 Lisa left the casserole dish to soak in the bowl.
 Lisa nechala zapékací misku odmočit v lavoru.
bowl [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (achieve, score in bowling) (v bowlingu)dosáhnout skóre dok + s
 He bowled a perfect game.
 Při hře bowlingu dosáhl perfektního skóre.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
Bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (arena, stadium)stadion m
 One championship is played in the Peach Bowl in Georgia.
bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ball for ninepins, tenpins) (na bowling, kuželky)koule ž
 Audrey threw the bowl and scored a strike.
bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (competition)finále ligy v americkém fotbale
Poznámka: nemá český ekvivalent
 The Super Bowl is the major event of the football season.
bowls nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport: lawn bowls) (sport)bowls m
 Brian enjoys playing bowls with his friends at the weekend.
bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ball for bowls) (pomůcka k hraní bowls)bowl m
 The bowl is the wooden ball with flattened sides used to play bowls.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
bowl,
go bowling
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(play tenpins, skittles)hrát bowling ned + m
  hrát kuželky ned + ž mn
 We like to bowl on Wednesday nights.
 Ve středu rádi hrajeme bowling.
bowling alley nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (venue for tenpin bowling) (místo, kde se hraje bowling)bowling m
 My gym class went to the bowling alley last week for our unit on bowling.
 Šli jsme minulý týden s tělocvikem na bowling.
bowling pin nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (skittle)bowlingová kuželka příd + ž
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
bowl [sb] over,
bowl over [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(knock to the ground)srazit k zemi dok, fráze
  povalit na zem dok, fráze
 The big dog was so excited that he ran up and bowled over the little boy.
bowl [sb] over,
bowl over [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
figurative, often passive (astound, amaze)ohromit, udivit dok
 My colleagues' kindness following my car accident really bowled me over.
fish bowl,
fishbowl
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(container for pet fish)akvárium s
  (hovorový výraz)akvárko s
 I need to clean the fish bowl this week.
fish bowl,
fishbowl,
goldfish bowl
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (place, situation: no privacy) (přeneseně)akvárium s
  (hovorový výraz, přeneseně)akvárko s
 I can't stand living in this fish bowl a minute longer!
 Nevydržím už v tomhle akváriu žít ani minutu.
mixing bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (receptacle for stirring ingredients) (na míchání ingrediencí)mísa ž
toilet bowl,
bowl
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(basin of lavatory)záchodová mísa příd + ž
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"bowling" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:
Collocations: join a bowling league, have bowling league on [Monday], go to bowling league on [Monday], more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "bowling":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'bowling'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: party | tap

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.