butt

Listen:
 /bʌt/


WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Hlavní překlady
EnglishCzech
butt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, mostly US (buttocks)zadek m
  zadnice ž
 You could see his butt through the hole in his jeans.
 Tou dírou v džínech mu byl vidět zadek.
butt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cigarette end) (hovorový výraz)vajgl, špaček m
  nedopalek m
 Many smokers toss their butts onto the side of the road.
 Mnoho kuřáků odhazuje vajgly podél cesty.
butt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (thick end)topůrko s
  násada ž
  silnější konec, širší konec příd + m
 The butt of the axe handle made it easy to grip.
butt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rifle) (zbraně)pažba ž
 Put the butt of the rifle on your shoulder before you aim.
butt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (object of a joke) (přeneseně: vtipů)terč m
 John was the butt of all our jokes in school.
 
Další překlady
EnglishCzech
butt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (stub, end) (chleba)patka ž
  konec m
  zakončení s
 The bread was all eaten, except the two butts at either end.
butt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (cigarette) (neformální)cigáro s
  (hovorový výraz)žváro s
 Can you spare me a butt? I left mine in the car.
butt,
rainwater butt
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(water storage container) (na dešťovou vodu)sud, barel m
 Marilyn uses a rainwater butt to water her garden instead of using city water.
butt [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ram)vrazit dok
  vyrazit dok
  trknout dok
 The goat butted the door open with its horns.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Složené tvary
EnglishCzech
butt in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." slang, figurative (interrupt) (přeneseně)skákat do řeči ned, fráze
 Please stop butting in. You'll have a turn to speak.
 Prosím tě, přestaň mi skákat do řeči. Taky dostaneš slovo.
butt up against [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be adjacent to)hraničit s, sousedit s ned + předl
 The decorative moulding butts up against the door.
head butt,
headbutt
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(violent blow made with forehead) (schválně)vrazit hlavou dok + ž
 One of the football players was injured by a head butt to the abdomen.
head-butt,
headbutt
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(strike [sb] with your forehead)udeřit hlavou dok + ž
 It is unfair to head-butt your opponent when fighting.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
'butt' found in these entries
In the English description:
Collocations: the [rams, ewes, oxen] were butting each other, a [big, soft, bony, small] butt, vulgar, slang: your butt crack is showing, more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "butt":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'butt'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: spare | scale

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.