cast

Listen:
 /kɑːst/


Pro sloveso: "to cast"

Minulý čas prostý: cast
Minulé příčestí: cast

WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Hlavní překlady
EnglishCzech
cast vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (throw, fling)rozhodit, rozprostřít dok
 He cast the net over a large area.
 Rozhodil síť po velké ploše.
cast nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (theatre, movie: performers)obsazení s
 The cast of the play includes some popular actors.
 Obsazení té hry zahrnuje některé populární herce.
 
Další překlady
EnglishCzech
cast nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. formal (games: throw of dice) (kostkou)hod m
  (kostkou)vrh m
 His first cast of the dice was lucky.
cast nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (angling: throw a hook or lure) (háčku do vody, rybaření)nahození s
 He caught a huge fish with his first cast of the rod.
cast nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mould of pottery, metal)odlitek m
 He made a cast in plaster before pouring in the liquid bronze.
cast nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (medicine: rigid dressing)sádra ž
 The boy's broken arm was put in a cast for six weeks.
cast nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tendency) (přeneseně: náznak)nádech m
  náznak m
 The poetry of adolescents sometimes has an egotistical cast.
cast nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. rare (style, appearance)styl m
  vzhled m
 The cast of her clothing is often Bohemian.
cast nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hue, tint)odstín m
 The room had a bluish cast to it from the colour of the light.
cast [sb] from [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (send forth)vyhnat z dok + předl
 He was cast from his city and had to live elsewhere.
cast [sb],
cast [sb] as [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(theatre: fill a role) (dát roli ve filmu či divadle)obsadit dok
 They cast him as one of the bodyguards.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Složené tvary
EnglishCzech
cast a shadow v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (create a gloomy mood) (přeneseně: vytvářet špatnou náladu)vrhat stín ned + m
 Mark's death has cast a shadow over the whole event.
cast a shadow v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (block the light)vrhat stín ned + m
 The tree cast a shadow over the lawn.
cast iron nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (moulded metal)litina ž
cast-iron adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of moulded metal)litinový příd
 He cooked the eggs in his trusty cast-iron skillet.
cast-iron adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (alibi, excuse: strong) (přeneseně)neprůstřelný příd
 He came up with a cast-iron excuse for not attending the meeting.
 Měl neprůstřelnou omluvu, proč nepřišel na schůzi.
cast off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (nautical: set sail) (s lodí)vyplout dok
  (s lodí)odrazit dok
cast off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." UK (knitting: finish)překlad není dostupný
cast [sth] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." UK (knitting: finish)překlad není dostupný
 One way of shaping sleeves when knitting a sweater is to cast off a certain number of stitches at the beginning of each row.
cast [sth] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (get rid of) (přeneseně)odhodit, zahodit dok
 The key to having a great vacation is to cast off your worries and concerns.
 Klíčem ke spokojené dovolené je odhodit (or: zahodit) všechny starosti a obavy.
cast off,
cast down
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
(country dancing: dance outside the line)překlad není dostupný
cast the first stone v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (be first to accuse)hodit kamenem jako první
 We should not be arguing about who has the right to cast the first stone.
cast-offs nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." informal (clothes: second hand)staré oblečení příd + s
  oblečení z druhé ruky fráze
 As the youngest child, she had to wear her elder siblings' old cast-offs.
die-cast adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (made of moulded metal)litý pod tlakem
 These die-cast model cars are very popular with collectors.
in a cast,
also UK: in plaster
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(broken limb: cast in plaster)v sádře předl + ž
 Julie's arm was in plaster for six weeks after she fell out of a tree. The technician put the injured man's leg in a cast.
shoot a glance at [sb],
dart a glance at [sb],
cast a glance at [sb]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(look quickly at) (po někom)střelit pohledem po dok, fráze
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
'cast' found in these entries
In the English description:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "cast":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'cast'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: joke | drape

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.