catch

Listen:
 /kætʃ/


Pro sloveso: "to catch"

Minulý čas prostý: caught
Minulé příčestí: caught

WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Hlavní překlady
EnglishCzech
catch vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (moving object) (pohybující se předmět)chytit dok
  chytat ned
 I can catch the ball with one hand.
 Dokážu chytit míč jednou rukou.
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (transport) (přeneseně: dopravní prostředek)chytit dok
  (dopravní prostředek)stihnout dok
 Bill needs to catch a bus from town.
catch vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (person departing) (odcházející osobu)dohonit, chytit, zastihnout dok
 You might be able to catch him if you hurry.
 Pokud si pospíšíš, mohl bys ho ještě dohonit (or: chytit).
catch [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (grasp, seize)chytit, uchopit dok
 Jason caught her by the wrist.
catch vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hear, understand) (slyšet, rozumět)pochytit, zaslechnout dok
 I didn't catch what you said.
 Nepochytil jsem, co jsi řekl.
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fishing, hunting) (rybolov)chytit dok
 We caught five salmon in the river.
catch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fastening)zapínání s
 The catch on the suitcase is stuck.
 Zapínání na kufru se zaseklo.
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (disease) (přeneseně: nemoc)chytit dok
 Leah catches a cold every winter.
catch vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (discover unexpectedly) (při činu)nachytat dok
  (při činu)chytnout dok
 The police caught him in the act.
catch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become entangled)zamotat se dok
 As I was riding my bicycle, my shoelaces caught on the gears.
catch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (action: grasping [sth])chycení, uchopení s
 He made a diving catch.
 
Další překlady
EnglishCzech
catch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fishing, hunting)úlovek m
 Salmon is the catch of the day.
catch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (condition)háček, zádrhel m
  problém m
 What's the catch?
 V čem je háček (or: zádrhel)?
catch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport: catching ball) (ve sportu)chyt m
  (ve sportu)chycení s
 Sammy made a great catch in the game.
catch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (song)popěvek m
 Eddie loves to sing songs and catches from the Victorian era.
a catch,
quite a catch,
a real catch
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal, figurative ([sb] worth marrying) (hovorový výraz: vhodný partner)úlovek m
 I hear her new man is quite a catch!
catch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (begin to burn) (přeneseně: začít hořet)chytit dok
 Lou dropped a match and the gasoline caught.
catch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US (sport: be catcher) (ve sportu)chytat ned
 Jennifer is catching in the softball game today.
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal, figurative (see) (zprávu)zachytit, zaregistrovat dok
 Did you catch the news last night?
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal, figurative (see, not miss) (přeneseně: nezmeškat)chytit dok
 Let's catch the art show at the museum before it closes.
catch [sth] in [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." usu passive (entangle) (do sítě)chytit dok
 The fly was caught in the spider's web.
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (gesture, likeness)napodobit dok
  ztvárnit dok
 The artist caught her expression beautifully.
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, informal (take momentarily)podržet dok
 Would you just catch my coat for a second while I make a telephone call?
catch [sb] doing [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (discover unexpectedly)nachytat dok
  přistihnout dok
 Alice caught her boyfriend eating cookies in the middle of the night.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Složené tvary
EnglishCzech
catch a glimpse of [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (perceive briefly)zahlédnout dok
  letmo spatřit přísl + dok
 I caught a glimpse of Peter as he walked past my house.
catch hell vtr + n US, slang (receive severe reprimand) (hovorový výraz: být pokárán)slíznout, schytat dok
 He was sure to catch hell from his wife for his behaviour.
catch on vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (person: understand) (přen.: rozumět rozhovoru)chytat se ned
 I told her that he'd poisoned his wife with arsenic, but she didn't catch on.
catch on vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal ([sth]: become popular) (stát se populárním)ujmout se dok
 Do you think that the practice of people sewing their own clothing will ever catch on again?
 Myslíš, že se ještě někdy ujme šít si vlastní oblečení?
catch [sb] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." UK, informal (discover deceit) (přen.: někoho při něčem)nachytat dok
catch [sb]'s drift,
get [sb]'s drift
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal, figurative (understand what [sb] means)pochopit narážku dok + ž
  (přeneseně)vědět, kam tím někdo míří fráze
catch sight of [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (glimpse, notice)zahlédnout dok
  postřehnout dok
 When I caught sight of my appearance in the mirror, I immediately rushed back to my closet to change.
catch the eye,
catch [sb]'s eye
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(be noticeable)upoutat pozornost
  upoutat pozornost, přitáhnout pozornost
 The bold designs and bright colours of these dresses really catch the eye.
catch up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (go as fast)dohnat dok
Poznámka: A hyphen is used when the term is or modifies a noun
 Mira slowed down so that her younger sister could catch up.
 Mirka zpomalila, aby ji mohla dohnat její mladší sestra.
catch up with [sb/sth] vi phrasal + prep (go as fast as) (někoho)dohnat dok
 I walk faster than he does, so I wait at each corner for him to catch up with me.
catch up with [sb] vi phrasal + prep informal (join, reach) (někomu)připojit se k dok + předl
 You go on ahead; I'll catch up with you as soon as I've finished my work here.
catch up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal, figurative (compensate for time lost) (práci apod.)dohnat dok
  (práci apod.)dohánět ned
 I missed a week of work, and now I have to catch up.
 Týden jsem nebyla v práci, tak to teď musím dohnat.
catch up on [sth] vi phrasal + prep informal, figurative (compensate for time lost) (co se nestihlo)dohnat dok
  (co se nestihlo)dohánět ned
catch up with [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal, figurative (repay: with [sth] bad) (následky)dohnat dok
  (následky)dohonit dok
 Finally, his unhealthy habits caught up with him and he became very sick.
 Konečně ho dohnaly jeho zlozvyky a vážně onemocněl.
catch up with [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (apprehend: criminal) (zadržet někoho prchajícího)dohnat, dohonit dok
  dostihnout dok
 The cops finally caught up with the shoplifter outside the stock exchange.
catch up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal, figurative (exchange news)popovídat si dok
  promluvit si dok
  (hovorový výraz)pokecat dok
catch up with [sb] vi phrasal + prep informal, figurative (exchange news)popovídat si s dok + předl
  promluvit si s dok + předl
  (hovorový výraz)pokecat s dok + předl
 It was a pleasure to catch up with everyone at the family reunion.
catch up on [sth] vi phrasal + prep informal (get up to date)zjistit novinky dok + ž mn
  informovat se ned
 I phoned my brother to catch up on the latest news back home.
catch your breath v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (pause to breathe) (po běhu apod.)chytit dech dok + m
 I had to take 20 flights of stairs. It took me several minutes to catch my breath.
catch your breath v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (take a break)odpočinout si dok
 Now that we're done with most of the rush jobs, we can catch our breath.
catch-up adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (aimed at matching, competing)dostižený, dohoněný příd
  vyrovnaný, srovnaný příd
catch-up nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (attempt to match, compete)dohonění, dostižení s
 The cyclist's catch-up ultimately failed, and he finished third in the race.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
'catch' found in these entries
In the English description:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "catch":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'catch'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: above | bare

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.