chill

Listen:
 [ˈtʃɪl]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
chill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (coldness)chladno s
  chlad m
 Ian put on a thick scarf to protect against the chill.
 Ian si nasadil tlustou šálu, aby se ochránil před chladnem (or: chladem).
chill [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (food, drink: cool)chladit ned
  ochladit, zchladit, vychladit dok
 You should chill white wine before serving it.
 Před podáváním byste bílé víno měli (vychladit).
chill adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (wind: cold) (vítr)studený příd
 A chill wind rattled the dry leaves on the porch.
 Studený vítr házel suchými listy na zápraží.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
chill adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang (person: easy-going) (neformální: o člověku)v pohodě předl + ž
  (o člověku)pohodový příd
 I don't think he'll get angry, he's pretty chill.
chill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (illness: slight cold)nachlazení s
 After hiking in the rain, John caught a chill.
chills,
the chills
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
(cold sensation, shivering)zimnice ž
 If you've got chills, you may have the flu.
chills,
the chills
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
(feeling of fear, unease) (přeneseně: při strachu)mrazení s
 That horror film gave me the chills. I get the chills when I'm alone in this house at night.
chills,
the chills
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
(feeling moved by [sth](přeneseně: emoční)pohnutí s
 That beautiful melody always gives me chills.
chill viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (calm down, not worry) (nedělat si starosti)uklidnit se dok
  (o někoho)nemít strach ned + m
 I wish you would just chill; I'll be fine!
 Kéž by ses uklidnil. Budu v pořádku!
chill viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (relax)relaxovat ned
  odpočívat ned
 I'm just chilling at home today.
chill with [sb] vi + prep slang (hang out, socialize)povyrazit si s, vyrazit si s dok + předl
 I'm chilling with the guys at Frankie's Bar today.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
chill out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (relax)relaxovat ned
  (neformální)válet se ned
 I like to chill out in front of the television with a glass of wine and some nibbles. My friend was upset and uptight so I told him to chill out.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"chill" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:
Collocations: the [winter, Arctic, Siberian] chill, feel the chill of winter (coming), There was a chill in the [air, wind]., more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "chill":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'chill'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: party | tap

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.