cock

 /kɒk/


WordReference English-Czech Dictionary © 2015:

Hlavní překlady
cock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. vulgar (penis) (vulgárně)pták m
Note: Skloňuje se jako životné podstatné jméno.
 She just wants my cock.
 Zajímá ji jen můj pták. Jde jí jen o mého ptáka.
cock vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (set a gun hammer)odjistit 4p dok
  natáhnout kohoutek dok+m
 He cocked his pistol, ready to fire.
 Odjistil pistoli a byl připraven vystřelit.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Vlákna ve fóru, jejichž názvy obsahují výraz 'cock':

See Google Translate's machine translation of 'cock'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Swedish | Russian | Polish | Romanian | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.