company

Listen:
 [ˈkʌmpəni]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
company nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (business)společnost, firma ž
  podnik m
 Mike works for a large company.
 Mike pracuje pro jednu velkou společnost (or: firmu).
 This sentence is not a translation of the original sentence. Dopravní podnik si objednal nové autobusy.
company nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (social gathering)společnost ž
 John is happy in the company of his friends.
 John je šťastný ve společnosti svých přátel.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
company nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (group of people) (skupina lidí)společnost ž
 A company of protesters met at the town square.
company nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fellowship, guests) (návštěva)společnost ž
 We're having company over to visit.
company nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military: unit) (armádní)rota ž
 Private Stevens is assigned to B Company.
company nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ship's crew) (lodi)posádka ž
 The ship's company went to sleep for the night.
company nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (firemen and equipment) (hasičská)posádka ž
 The company of firefighters raced to the blazing building.
company viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." archaic (associate)překlad není dostupný
company [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." archaic or regional (accompany)doprovodit dok
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
Co nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. written, abbreviation (cobalt) (kobalt)Co zkr
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
Co,
Co.
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
abbreviation (Company) (společnost)spol. zkr
 Shares in Acme Co. rose last week.
company headquarters nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (head office of a business)ředitelství podniku, vedení společnosti
Poznámka: used with a singular or plural verb
 The company headquarters are located in New York.
gas company nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (public company selling gas)plynárenská společnost
 The gas company raised its rates for the winter.
holding company nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (business)holding m
  holdingová společnost příd + ž
insurance company nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (company that sells insurance policies)pojišťovna ž
  pojišťovací společnost příd + ž
 After the accident, my insurance company refused to pay for repairs to my car.
keep [sb] company vtr + n (prevent being lonely) (někomu)dělat společnost ned + ž
 Brian has his dog to keep him company.
keep company v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." dated (lovers: court) (pár)stýkat se, vídat se ned
 Mary and Bob were keeping company before she met Jim.
multinational,
multinational company
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(international company)nadnárodní společnost příd + ž
 Huge multinationals are dominating the oil industry.
mutual fund,
open-end investment company
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(investment company: sells stock, repurchases from shareholders)podílový fond příd + m
parent company nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (firm that owns majority of shares)mateřská společnost příd + ž
public company nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (company whose shares are traded publicly)veřejná obchodní společnost
 Iconix trades as a public company on the NASDAQ.
startup,
startup company,
also UK: start-up,
start-up company
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(new business)nově založená firma fráze
  startup, start-up m
 Kirsten quit her job at a software company to join a startup. Most start-up businesses fail within the first two years.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
co-author,
coauthor
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(joint writer)spoluautor, spoluautorka m, ž
 Tim's co-author is one of his university colleagues.
co-author [sth],
coauthor [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(write jointly)být spoluautory inf + m mn
 The two professors co-authored a paper on global warming.
co-author [sth] with [sb],
coauthor [sth] with [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(write jointly) (o více autorech)společně napsat přísl + dok
 Caroline co-authored the book with her husband.
co-owner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who owns [sth] jointly)spoluvlastník, spolumajitel
 Mrs. Smith is one of the co-owners of the restaurant, along with her daughter.
co-pilot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (aircraft pilot: has joint control)druhý pilot příd + m
  kopilot m
 When the pilot had a heart attack, the co-pilot took over.
co-pilot [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (aircraft: control jointly) (letadlo)kopilotovat ned
 Roger co-piloted the plane with Captain Sanderson.
co-worker nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (colleague)kolega, kolegyně m, ž
  spolupracovník, spolupracovnice m, ž
 Sally and a co-worker were discussing a problem at the office water cooler.
coed,
co-ed,
also UK: mixed,
mixed-sex
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
mainly US, abbreviation (co-oeducational) (pro obě pohlaví)smíšený příd
  koedukovaný příd
 Did you live in a coed dorm in college?
coed,
co-ed
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, dated, abbreviation (female student)studentka ž
 How many students join sororities or call themselves coeds now?
coeducational,
co-educational,
also UK: mixed,
mixed-sex
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
mainly US (school: for both sexes)koedukační příd
  (škola: pro obě pohlaví)smíšený příd
 The school Valerie went to was coeducational, but she is a teacher at an all-girls' school.
 Valerie chodila do koedukační školy, ale učí na dívčí škole.
cooperative,
co-operative
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(working together)spolupracující, kooperující příd
 The mural was a cooperative effort by various different artists.
cooperative,
co-operative
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(done in cooperation) (projekt)společný příd
 Thanks to the cooperative attitudes of the students, the event was a huge success.
cooperative,
co-operative
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(willing to cooperate) (ochotný spolupracovat)spolupracující příd
 It's difficult to work with Tom because he's not very cooperative.
cooperative,
co-operative
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(joint business)družstvo s
 We buy all our vegetables from a cooperative.
coopt [sth],
also UK: co-opt [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(appropriate)přivlastnit, přisvojit dok
coopt [sb],
also UK: co-opt [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(take in as a member)kooptovat ned
  přibrat člena dok + m
coordinate,
co-ordinate
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(colours, etc.: match) (barevně)ladit ned
 The colours in the meeting room coordinate well.
coordinate with [sth],
co-ordinate
vi + prep
(match, go together)ladit s ned + předl
  být v souladu s ned, fráze
 The color palette chosen for this room coordinates well with the architecture.
coworker,
co-worker
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(colleague)kolega, kolegyně m, ž
  spolupracovník, spolupracovnice m, ž
 Karen and Betsy are not only coworkers, but also friends.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"company" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:
Collocations: [an insurance, a car, a publishing] company, the company [office, car], the [parent, subsidiary, sister] company, more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "company":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'company'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: smart | drag

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.