cost

Listen:
 [ˈkɒst]


Pro sloveso: "to cost"

Minulý čas prostý: cost
Minulé příčestí: cost

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
cost [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (price) (cena)stát ned
  mít cenu ned + ž
 This book costs ten dollars.
 Tato kniha stojí (or: má cenu) deset dolarů.
cost nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (price)cena ž
 The cost of petrol is very high.
 Cena benzínu je velmi vysoká.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
cost nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (expense)výdaj m
  (výdaj)náklad m
 She paid for the whole wedding, at great cost to herself.
cost nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sacrifice) (přeneseně)cena ž
 At great cost, we will keep our promise.
 Náš slib dodržíme za každou cenu.
cost nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: legal expenses) (právní)výlohy ž mn
  (právní)náklady m mn
 The defendant must bear the costs of the trial.
cost viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (determine costs) (určovat cenu)oceňovat ned
  (určovat cenu)naceňovat ned
 I'll do the ordering and you can cost.
cost [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (calculate the cost of) (určit cenu)ocenit ned
  (určit cenu)nacenit ned
 The accountants need to cost the project plan.
cost [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (entail a loss) (přeneseně)stát ned
 Drunk driving costs many lives.
 Alkohol za volantem stojí mnoho životů.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
cost a pretty penny v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (be expensive)být mastný
  stát majlant
 I bet that dress cost a pretty penny.
cost of living nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cost of basic necessities)životní náklady
 The cost of living is outrageous in this city.
cost-effective,
cost effective
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(providing value for money) (finančně)výnosný příd
  (finančně)efektivní, výhodný příd
 It wouldn't be cost-effective to turn my hobby into my profession.
low cost nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cheap price)nízká cena příd + ž
 The tablet's advantages are its low cost and user-friendly design.
low cost,
low-cost
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(cheap, budget)levný příd
  nízkonákladový příd
Poznámka: A hyphen is used when the term is an adjective that precedes the noun
 You can save money by booking a low-cost flight.
shipping cost nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (overseas delivery charge) (ze zámoří)poplatek za přepravu fráze
shipping cost nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (charge for transporting goods)poplatek za přepravu fráze
whatever the cost advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (no matter what is required)ať to stojí, co to stojí
 We'll try to free the hostage whatever the cost.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"cost" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:
Collocations: it costs [$100, twice as much], [shipping, handling, production] costs, a cost [increase, decrease, analysis], more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "cost":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'cost'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: mood | creepy

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.