crab

Listen:
 'crab': [ˈkræb]; 'Crab': [kræb]


WordReference English-Czech Dictionary © 2018:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
crab nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (animal: crustacean)krab m
 My young son was afraid of the crab because of its claws.
crab nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (food: crab meat)krabí maso příd + s
 Patricia won't eat shrimp, but she likes crab.
crab viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (move sideways)hýbat do strany ned, fráze
  (do boku)ukročit dok
 They crabbed through the tall grass to the trees.
crab,
go crabbing
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(catch crabs)lovit kraby ned + m mn
 We went crabbing and caught two small crabs.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
crab nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (person) (naštvaný člověk)bručoun m
 No one will play cards with him because he is a crab when he loses.
crabs nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." informal (venereal disease: pubic lice) (hovorový výraz: pohlavní nemoc)filcky ž mn
 The incidence of crabs among university students is quite high. They bought a special shampoo to get rid of the crabs.
crab about [sth] vi + prep informal (complain about) (hovorový výraz)brblat kvůli ned + předl
  stěžovat si na ned + předl
 You don't make the weather any better by crabbing about it.
crab [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (move [sth] sideways) (s něčím)pohybovat do strany ned, fráze
  (s něčím)jet bokem dok + přísl
 A camera crane operator knows how to crab the camera alongside an actor.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2018:

Složené tvary
AngličtinaČeština
hermit crab nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (crustacean that uses another's shell)rak poustevníček m + m
  ráček poustevníček m zdrob + m
 When a hermit crab outgrows his shell he finds a larger one to move into.
soft-shell crab nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (crustacean with edible shell) (měkký, poživatelný krunýř)mladý krab
 Fried soft-shell crab on French bread is my favorite sandwich.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"crab" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:
Collocations: crab [sticks, salad, dip, soup], a crab [trap, fishery], [pick, bake, cook] crab apples, more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "crab":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'crab'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: bald | squib

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.