crack

Listen:
 [ˈkræk]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
crack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (split)štěrbina, skulina ž
 When I was young, I tried not to step on cracks in the sidewalk.
 Když jsem byl mladý, snažil jsem se nešlapat na štěrbiny v chodníku.
crack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (loud, sharp sound) (zvuk)prasknutí, puknutí, třesknutí s
 That sounded like the crack of a rifle!
 To znělo jako třesknutí pušky.
crack,
crack cocaine
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (drug: cocaine) (slang: volná báze kokainu)crack m
 Cyrus was arrested for dealing crack.
 Cyrus byl zatčen za prodej cracku.
crack viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be broken)prasknout, puknout dok
  rozbít se dok
 Kate dropped the bowl and it cracked into two pieces.
 Kate upustila mísu a ta praskla (or: pukla) na dva kusy.
crack viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be damaged, leaving lines)popraskat dok
  poškodit se dok
 The wall cracked in the earthquake, but the house was still standing.
 Stěna při zemětřesení popraskala, ale dům zůstal stát.
crack [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (break, split)rozbít dok
 Jenny cracked her head on the table as she fell.
 Jenny si při pádu rozbila hlavu o stůl.
crack [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (damage, leaving lines)rozbít dok
  prasknout dok
 I've cracked my car's windscreen.
 Rozbilo se mi přední okno auta.
crack vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (solve: mystery or puzzle) (přeneseně: vyřešit)rozlousknout dok
 Sherlock Holmes always found the guilty party; he cracked every case.
 Sherlock Holmes vždy našel viníka; rozlousknul každý případ.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
crack adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (expert)elitní, vrcholový příd
  expertní příd
  odborný příd
 Annie Oakley began shooting when she was eight and was a crack shot by the time she was fifteen. A crack reporter uncovered the scandal.
crack viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative, informal (person: give in to pressure) (pod tlakem)podvolit se dok
  podlehnout nátlaku dok + m
 They tried to force him to tell the secret, but he didn't crack.
crack viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (whip: make snapping sound when flicked) (bičem)prásknout dok
 The whip cracked, and the oxen began to move.
crack viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (voice: break abruptly) (přeneseně: hlas)zlomit se dok
crack vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (tell, say) (vtipy)vyprávět, říkat ned
  říci dok
crack [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (whip: flick, making a snapping sound) (bičem)prásknout dok
 The coachman cracked the whip, and the horses went faster.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
crack down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (enforce laws) (zákon)prosadit dok
  (zákona)vynutit dodržování dok + s
 The police will no longer tolerate public drunkenness; they're going to crack down.
crack down on [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (not tolerate)netolerovat ned
  zasáhnout proti, zakročit proti dok + předl
 The principal is starting to crack down on unexcused absences.
crack down on [sb] vi phrasal + prep informal (punish)potrestat dok
  (hovorový výraz)zatočit s dok + předl
 Every holiday, police set up checkpoints to crack down on drunk drivers.
crack-up,
crackup
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
slang, figurative (mental breakdown) (psychické)zbláznění s
  (psychické)pomatení s
crack up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." slang, figurative (laugh) (hovorový výraz)řezat se smíchy ned + přísl
  (hovorový výraz)válet se smíchy ned + přísl
 It was so funny I cracked up.
 Bylo to tak vtipný, že jsem se řezala smíchy.
crack up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." slang, figurative (have mental breakdown)zbláznit se dok
  (hovor., vulg.)jebnout dok
 I haven't slept for days, I'm close to cracking up.
 Už jsem několik dní nespal. Asi mi z toho brzy jebne.
crack [sb] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." slang, figurative (make laugh)rozesmát dok
  (přen.: rozesmát někoho)dostat dok
 The joke he told really cracked me up.
 Úplně mě dostal tím vtipem.
craic,
crack
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
Irish (fun or entertainment)zábava, legrace ž
  pobavení, povyražení s
take a crack at [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (attempt [sth])zkusit dok
  pokusit se o dok + předl
 I can't finish this crossword puzzle - do you want to take a crack at it?
take a crack at [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (criticize [sb])kritizovat ned
 It's easy to take a crack at his new girlfriend- she's ugly, stupid, and unemployed.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"crack" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:
Collocations: smoke a crack pipe, has a crack addiction, is a crack addict, more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "crack":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'crack'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: guest | cheapskate

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.