crush

Listen:
 [ˈkrʌʃ]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
crush vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (press with destructive force) (velkou silou)rozdrtit dok
  (měkké předměty)rozmáčknout dok
  (velkou silou)drtit ned
  mačkat ned
 He crushed the nut to break it into many pieces.
 Rozdrtil ořech, aby jej mohl rozlámat na malé kousky.
 měkké předměty
crush [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pound into small particles or powder) (na prach)rozdrtit dok
 The chef crushed the cinnamon sticks into a powder.
 Kuchař rozdrtil skočici na prášek.
crush [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ice: break into tiny pieces) (led)rozdrtit dok
 Crush the ice in a blender.
 Led rozdrťte v mixéru.
crush [sth] from [sth] vtr + prep (extract liquid) (tekutinu)vymačkat dok
  (tekutinu)vymáčknout dok
 They crushed the juice from an orange to make a drink.
 Vymačkali šťávu z pomerančů, aby měli džus.
crush [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (crumple, make smaller) (zmenšit šlápnutím)sešlápnout dok
  (zmenšit zmáčknutím)zmáčknout dok
 She crushed the can with her foot. Being packed in a suitcase has completely crushed my clothes; I need to iron them all now!
 Nohou sešlápla plechovku.
crush [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (upset) (přeneseně: emočně)zdrtit dok
 Julie was crushed by the news that she hadn't got into the course she wanted to do.
 Julie byla zdrcena novinkou, že se nedostala na kurz, který chtěla dělat.
crush nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (large throng, crowd)zástup m
  dav m
  tlačenice ž
 There was a crush of students at the bookstore on the first day of classes.
 První vyučovací den stál před knihkupectvím zástup (or: dav) studentů.
crush nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (temporary infatuation)pobláznění s
  zamilovanost ž
 Crushes are common among teenagers.
 Pobláznění (or: zamilovanost) je mezi puberťáky běžné.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
crush nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of crushing or state of being crushed)drcení s
  rozdrcení s
 His ship was trapped in the crush of the ice.
crush viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (move by pressing or crowding) (dav apod.)tlačit se ned
  (dav apod.)valit se ned
 After the concert, the crowd crushed towards the exit doors.
crush [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (hug with force) (přeneseně: objetím)rozdrtit dok
crush [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (subdue, completely suppress) (porazit výrazně)rozdrtit dok
 Our army completely crushed the enemy.
 Naše armáda kompletně rozdrtila nepřítele.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
have a crush on [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be attracted to: [sb](hovorový výraz)zabouchnutý do příd + předl
 Wendy had a crush on a boy in her class.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"crush" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:
Collocations: crush [a can, bottles], a [huge, silly, secret, massive, long-standing] crush (on), crush (the) [tomatoes, garlic] (into), more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "crush":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'crush'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: party | tap

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.