curse

Listen:
 [ˈk3ːrs]


WordReference English-Czech Dictionary © 2018:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
curse nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (evil spell) (čarodějnice)prokletí s
 In the end, it turns out that the ogre was under a curse.
 Na konci se ukázalo, že na zlobra bylo použito prokletí.
curse nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (bad luck) (smůla)prokletí s
 I always lose at games; it's a curse.
 Ve hrách vždycky prohraju, je to prokletí.
the curse nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, slang (menstruation) (hovorovový výraz: menstruace)krámy m mn
 Mary calls her period "the curse."
 Mary své menstruaci říká „krámy“.
curse [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cast an evil spell on)proklínat ned
  proklít dok
 Witches in fairy tales are always cursing people.
 Čarodějnice v pohádkách vždy někoho proklínají (or: proklejí).
curse,
cuss
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
US, informal (swear: use obscene language)nadávat, klít ned
 Gay cursed loudly when she dropped a hammer on her toe.
 Gabe hlasitě nadávala (or: klela), když jí na palec spadlo kladivo.
curse at [sb],
cuss at [sb]
vi + prep
US, informal (swear at: use obscene language)nadávat ned
 Perry cursed at the driver who swerved in front of him.
 Perry nadávala na řidiče, který před ní prudce zabočil.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
curse nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (oath, imprecation)nadávka ž
  zakletí s
  sprosté slovo příd + s
 Audrey uttered a few curses when her computer crashed for the third time.
 Audrey si ulevila několika nadávkami, když jí potřetí klekl počítač.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"curse" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:
Collocations: [uses, says] a lot of curse words, [spewed, let] out a barrage of curse words, a [sorcerer's, witch's] curse, more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "curse":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'curse'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: bald | squib

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.