decrease

Listen:
 noun: [ˈdiːkriːs], verb: [diːˈkriːs]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
decrease nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (reduction)snížení s
  redukce ž
 The government's decrease in spending caused hardship for some families.
 Snížení výdajů vlády způsobilo mnoha rodinám potíže.
decrease nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lower amount)pokles m
  snížení s
 These figures represent a decrease of 15%.
 Tyto údaje představují 15% pokles.
decrease viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (go down)snížit se dok
  klesnout dok
 Water consumption needs to decrease if we are to avoid a drought.
 Pokud chceme předejít suchu, musí se snížit spotřeba vody.
decrease [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make less, fewer, lower) (rozpočet, náklady apod.)snížit dok
 The company decreased its training budget.
 Společnost snížila výdaje na školení.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"decrease" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a [sharp, steep, significant] decrease, a [slight, minor, small] decrease, a [sudden, gradual, lengthy] decrease, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "decrease":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'decrease'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: crash | nail

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.