due

Listen:
 [ˈdjuː]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
due adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (needs to be paid, submitted, etc.)splatný příd
 This electric bill is due by the end of the month. Your dissertation is due by December 9.
 Účet za elektřinu je splatný k poslednímu dni měsíce.
due adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (scheduled to happen)naplánovaný příd
 The gas safety check is due next Monday.
 Kontrola plynu je naplánovaná na pondělí.
due to do [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (scheduled to undergo [sth])naplánovaný příd
 The car is due to get its oil changed.
 Auto má naplánovanou výměnu oleje.
due to do [sth] adj + prep (expected, supposed to do [sth](mít něco udělat)mít se ned
 The minister is due to meet with his French counterpart this afternoon to discuss the current economic crisis.
 Ministr se má setkat se svým francouzským protějškem a prodiskutovat aktuální ekonomickou krizi.
due adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (expected)očekávaný příd
  plánovaný příd
 He was due home by six o'clock that evening.
 Ten večer byl doma očekávaný v šest.
due to [sth] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (caused by, because of)kvůli předl
  z důvodu předl + m
 The game was delayed due to bad weather.
 Hra se kvůli špatnému počasí zpozdila.
due to [sth] adj + prep (owing to, because of [sth](neutrální)kvůli předl
  (pozitivní)díky předl
  (negativní)vinou předl
 His success is due to his careful attention to detail.
 Za svůj úspěch vděčí pozornosti pro detail.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Kvůli spadlým stromům na trati bude mít vlak zpoždění.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Díky své píli se vypracovala z ničeho k pohádkovému bohatství.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Vinou trvale špatného počasí byla úroda mizerná.
due [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (owed [sth])dlužný příd
 Jack's due £300 rent from the lodger.
 Jackovi dluží nájemník 300 liber za nájem.
due for [sth] adj + prep (in need of [sth])zasloužený příd
 I'm due for a vacation!
 This sentence is not a translation of the original sentence. Tahle dovolená byla opravdu zasloužená.
due adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (appropriate)zasloužený příd
  patřičný příd
  náležitý příd
 Please give due attention to the rules and guidelines.
 Věnujte pravidlům a směrnicím zaslouženou pozornost.
due adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (expected to be born) (datum narození)očekávaný příd
 The baby is due at the end of this month.
 Očekávané datum narození miminka je na konci tohoto měsíce.
due adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (expected to give birth) (datum porodu)očekávaný příd
 She is due at the end of July.
 Očekávané datum porodu je na konci června.
due advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (exactly)přímo přísl
  přesně přísl
 The farm is due south of here.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
dues nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (subscription fee)poplatek m
  příspěvek m
 His monthly dues to the club are more than $200.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
amount due nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sum of money owed)splatná částka, dlužná částka
  pohledávka
 The amount due is $45.
due date nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (deadline for payment)datum splatnosti s + ž
 The due date for the electric bill's 25th March.
due date nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (deadline for work)termín odevzdání m + s
  stanovený termín příd + m
 The due date for delivering the finished project is 3 November. The due date for your essays is 10 May.
due date nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (expected date of birth)termín porodu m + m
 Your due date is 24 weeks from today.
due diligence nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (type of investment audit)hloubková kontrola příd + ž
  due dilligence ž
  řádná prověrka příd + ž
  náležitá péče příd + ž
Poznámka: Název procesu se velmi různí, firmu od firmy, některé firmy používají anglického označení.
 Due diligence is an audit of a planned financial investment.
due for preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (deserving or expecting) (přeneseně: v očekávání něčeho)stojící před příd + předl
 Jim really is due for a raise soon.
due process,
due process of law
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(established course of legal proceedings)spravedlivý soudní proces fráze
  řádné soudní řízení fráze
 If arrested, you have the right to due process.
due process nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (standard procedure)standardní postup příd + m
in due course advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in normal run of events)v pravý čas fráze
  v příhodnou dobu fráze
 You'll receive your promotion in due course: first you have to prove yourself.
in due course advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (after expected time)po uplynutí běžné lhůty fráze
 The effects of the drug will wear off in due course.
in due time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (eventually)časem přísl
  nakonec přísl
 In due time, we will put all this behind us.
past due,
past-due
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(payment: overdue, late) (po splatnosti)nesplacený
Poznámka: hyphen used when term is an adj before a noun
 Services will be reconnected when the past-due payment has been paid.
past-due bill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (notice of late payment)dluh po splatnosti
 There was a mountain of past-due bills on the desk.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"due" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:
Collocations: pay your [club, membership] dues, when is [the, your] due date?, are behind on your (club) dues, more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "due":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'due'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: guest | cheapskate

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.