english

Listen:
 /ˈɪŋɡlɪʃ/


WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Hlavní překlady
EnglishCzech
English adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of, from England) (pocházející z Anglie)anglický příd
 This is an English company.
English nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (English language) (jazyk)angličtina ž
 English is spoken by many people.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Po druhé světové válce se v mnoha zemích angličtina začala prosazovat na úkor němčiny.
English adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in, of the English language)anglický příd
 English words are sometimes difficult for French people to pronounce.
the English nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (people of England)Angličané m mn
 The English drink tea.
 Angličané pijí čaj.
English nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (academic subject) (vyučovací předmět)angličtina ž
 English is a compulsory subject in primary schools.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Složené tvary
EnglishCzech
American English nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (language of the US) (řeč)americká angličtina příd + ž
 There are plenty of spelling differences between American English and British English.
British English nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (language of Great Britain) (řeč)britská angličtina příd + ž
 In British English, an elevator is called a lift.
British English adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (English: of Great Britain) (vztahující se k britské angličtině)anglický příd
 The British English word for sidewalk is pavement.
business English nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (English language as used in business context) (řeč)obchodní angličtina
 Marisa is doing a course in business English.
in plain English advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in clear and simple language)srozumitelně
 I wish politicians would talk in plain English!
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
'english' found in these entries
In the English description:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "english":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'english'.

In other languages: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Němčina | Švédština | Dutch | Ruština | Polština | Rumunština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Advertisements

Word of the day: feel | prick

Advertisements

Nahlásit nevhodnou reklamu.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.