english

SpeakerListen:


WordReference English-Czech Dictionary © 2015:

Hlavní překlady
English nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (language) (mluvit)anglicky přísl
  (jazyk)angličtina ž
 English is spoken by many people.
 Mnoho lidí mluví anglicky. Mnoho lidí ovládá angličtinu.
 Tato věta není překladem anglické vzorové věty Po druhé světové válce se v mnoha zemích angličtina začala prosazovat na úkor němčiny.
English nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (inhabitants of England)Angličané m mn
  (hovorově)Angláni m
 The English drink tea.
 Angličané pijí čaj.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

WordReference English-Czech Dictionary © 2015:

Složené formy:
American English  (řeč)americká angličtina
British English  (řeč)britská angličtina
business English  (řeč)obchodní angličtina
in plain English srozumitelně
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.
'english' found in these entries
In the English description:

Vlákna ve fóru, jejichž názvy obsahují výraz 'english':

See Google Translate's machine translation of 'english'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Swedish | Russian | Polish | Romanian | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Advertisements

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App

Report an inappropriate ad.