failing

Listen:
 /ˈfeɪlɪŋ/


Pro sloveso: "to fail"

Present Participle: failing

WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Hlavní překlady
EnglishCzech
failing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (business: unsuccessful) (firma)krachující příd
 The failing business laid off half its workforce in an attempt to cut costs.
failing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (body, senses: deteriorating) (tělesná funkce)slábnoucí příd
 John's failing eyesight made it difficult for him to read the newspaper.
failing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fault, shortcoming) (nedokonalost)chyba ž
  nedostatek m
 Agatha's greatest failing is that she refuses to listen to advice.
failing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (being unsuccessful)neúspěch m
  selhání s
 Failing is an important part of the learning process.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Hlavní překlady
EnglishCzech
fail viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (not succeed)neuspět dok
  selhat dok
 The plan failed because they ran out of money.
 Plán neuspěl, protože jim došly peníze.
fail to do [sth] vi + prep (not succeed in doing [sth])selhat, neuspět dok
 They failed to deliver the package in time.
fail vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (not pass) (zkoušku)neudělat, nesložit dok
  (u zkoušky)propadnout dok
 Bobby failed the exam.
 Bobby neudělal (or: nesložil) zkoušku.
 This sentence is not a translation of the original sentence. U maturity propadla.
fail viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (omit, neglect)nepodařit se dok
Poznámka: V tomto významu se "to fail" obvykle vyjadřuje příslušným slovesem v záporu.
 The directions failed to mention that the road was closed.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Nepodařilo se nám postoupit mezi nejlepší pětici.
fail [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (disappoint)zklamat dok
 The employee failed his manager by not finishing the report on time.
fail nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (failure, mistake)neúspěch m
  selhání s
 The soup I made was definitely a fail because it just didn't taste right.
 
Další překlady
EnglishCzech
fail nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rejection in a test) (u zkoušky)nedostatečná ž
  (přeneseně: u zkoušky)propadnutí s
 He did very badly in his biology test, and was given a fail.
fail viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (lose strength)slábnout ned
 His strength was failing after running for ten kilometres.
fail viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (stop functioning)přestat fungovat dok + ned
  (stroj)zastavit se dok
 The machine failed around four pm.
fail viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (go bankrupt)zkrachovat, zbankrotovat dok
  (po bankrotu)zaniknout dok
 The typewriter company failed when people started using computers.
fail [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reject)odmítnout, zamítnout dok
 The quality inspector failed the parts that were defective.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Složené tvary
EnglishCzech
failing school nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (school officially judged to be underperforming)škola s velmi špatným prospěchem žáků
Poznámka: čeština nemá ekvivalent
 Inspectors judged it to be a failing school.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
'failing' found in these entries
In the English description:
Collocations: [save, rescue] a failing [company, business], [abandon, leave] a failing [company], received a failing grade (on, in), more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "failing":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'failing'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: clever | creep

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.