father

Listen:
 'father', 'Father': [ˈfɑːðə]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
father nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (male parent)otec m
  táta m
 My father is fifty years old today.
 Otci je dnes padesát.
father,
Father
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(priest, clergy) (kněz)otec m
 Forgive me, Father, for I have sinned.
 Odpusť mi, otče, zhřešil jsem.
Father nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (male parent) (rodič)otec m
Poznámka: As a name, or in direct address.
 Father was a strict man.
father nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (founder)tvůrce, tvůrkyně m, ž
  zakladatel, zakladatelka m, ž
  (přeneseně: zakladatel)otec m
 The fathers of the American Constitution were wary of government.
 Tvůrci americké ústavy byli ve vztahu k vládě ostražití.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
father nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (ancestor)předek m
  praotec m
 Our fathers came to this country many centuries ago.
father,
Father
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
very dated (old man) (starý člověk)děd m
  (starý člověk)dědeček m zdrob
 Old father James is coming to visit.
father nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (leading man)vedoucí představitel příd + m
  předák m
 The city fathers decided to build a new town hall.
father nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (precursor)duchovní otec příd + m
  zakladatel m
 Freud is the father of psychoanalysis.
Father nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (theology: God) (náboženství)Otec m
  (náboženství)Bůh m
 Let me suffer no more, Father!
the Father nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Trinity: God) (boží titul)Otec m
father [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (beget)zplodit dok
 He fathered seven children.
father [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (author, originate)stvořit, vytvořit dok
 He fathered the new law on education.
father [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." dated (act as a father)jednat jako otec, chovat se jako otec ned, fráze
 The orphanage director fathers the children in his care.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
father-in-law nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spouse's father)tchán m
 My father-in-law treats me like his own daughter.
Founding Father nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. usually plural (man who established US constitution) (ústava USA)otcové zakladatelé m mn + m mn
 Our Founding Fathers would be turning in their graves if they knew the sorry state our country is in now.
the Holy Father nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Roman Catholicism: the Pope) (papež)Svatý otec příd + m
 Hundreds of people showed up in hopes of seeing the Holy Father in person.
stepfather nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (parent's husband)otčím m
  nevlastní otec příd + m
 My stepfather has no biological children.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"father" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:
Collocations: father a [child, son, daughter], my [biological, adopted] father, a father- [daughter, son] day, more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "father":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'father'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: party | tap

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.