faucet

Listen:
 [ˈfɔːsɪt]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
tap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (knock made with finger) (prsty)poklepání s
  (prsty)zaklepání s
 Linda heard a tap at the window and looked up to see the postman with a parcel for her.
 Linda slyšela zaklepání na okno, vyhlédla a viděla pošťáka s balíkem.
tap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (poke or pat) (na rameno)poklepání s
 Jim felt Peter's tap on his shoulder and turned to see what he wanted.
 Jim cítil Peterovo poklepání na rameno a otočil se, aby viděl, co potřeboval.
tap [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (rap with fingers) (prsty)ťukat ned
  (prsty)vyklepávat ned
 Jessica tapped the door before going in.
 Než Jessica vstoupila, ťukala na dveře.
tap [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (poke, pat)poklepat, zaťukat dok
 Harry went up to Catherine and tapped her on the shoulder. Beth tapped the icon for the app she wanted to open on her phone screen.
 Harry se vydal k Catherine a poklepal jí na rameno. Beth poklepala na ikonu aplikace, kterou chtěla otevřít na telefonním displeji.
tap [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (music: mark beats with foot, etc.) (do rytmu)vyťukávat ned
  (do rytmu)podupávat ned
 The music started and soon everyone was tapping their feet.
 Muzika začala hrát a brzy si každý podupával nohama.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
tap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (draught: for beer)čep m
 The barman poured a pint from the tap.
tap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, abbreviation (bug, wiretap)odposlouchávání s
  (zařízení na odposlech)štěnice ž
 Caroline suspected someone had a tap on her phone.
tap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (metal cutting tool) (k vyřezávání závitů)závitník m
 Jason used a tap to cut the threads in the nut.
tap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tap-dancing) (tanec)step m
 Stephen does both ballet and tap.
taps nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." mainly US (nighttime bugle signal in camp) (ve vojenském zařízení)večerka ž
 At taps, all the lights were extinguished.
tap vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (on keyboard) (klávesnice)ťukat, datlovat ned
tap vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (recruit, accept) (talenty apod.)čerpat, odčerpávat ned
tap vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make use of)brát, čerpat, odčerpávat ned
tap vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sap: pierce to draw liquid) (sud)narazit dok
tap vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (use liquid by opening faucet) (pivo)čepovat, stáčet ned
tap [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cut screw threads)řezat vnitřní závit ned, fráze
 Julie tapped a piece of metal to make a nut.
tap vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." colloquial (borrow money) (hovorově: požádat o peníze)pumpnout dok
tap [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal, abbreviation (wiretap, bug)odposlouchávat ned
 Adrian suspected someone was tapping his calls.
tap [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (resource: exploit) (rudu)těžit ned
 The mine owner was pleased to hear the workers were tapping a new vein.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
tap (UK),
faucet (US)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(water faucet) (vodovodní)kohoutek m zdrob
 Robert turned on the tap and let the water run into the sink.
 Robert otočil kohoutkem a nechal vodu proudit do dřezu.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
faucet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (water tap) (vodovodní)kohoutek m
 Tom filled the pot with water from the faucet.
on tap advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (served on draught)na počkání předl + s
 The pub has a good range of beers on tap.
on tap advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative, informal (readily available)k okamžitému prodeji fráze
 The auto parts store always keeps a selection of fan belts on tap.
tap dance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dance performed with clicking shoes) (typ tance)step m
 He jumped up on the table and did a tap dance.
tap dance,
tap-dance
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(dance with clicking shoes) (tančit)stepovat ned
 My daughter learned to tap-dance at school.
tap dancer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who dances with clicking shoes)stepař, stepařka m, ž
 The tap dancer's performance was mesmerising.
tap dancing,
tap-dancing
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(dancing with clicking shoes) (tanec)step m
  (tanec)stepování s
 My daughter's always enjoyed tap dancing.
tap into [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (find way of using) (přen.: něčím pozitivním)nakazit se dok
  (něčeho)využít dok
 Paula wished she could tap into Rachel's enthusiasm.
 Paula si přála, aby se dokázala nakazit Racheliným nadšením.
tap [sth] out,
tap out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(type) (na klávesnici, neformální)naťukat, vyťukat dok
  (na klávesnici, hovorový výraz)nadatlovat dok
  (na klávesnici)napsat dok
 George tapped out an email to his boss.
tap [sth] out,
tap out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(beat: a rhythm)zabubnovat dok
  vyťukat dok
 The drummer tapped out the rhythm.
tap out,
tapping out
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(martial arts: submission) (bojové sporty)poddání se s
  (bojové sporty)podvolení s
tap water nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (drinking water from a faucet)voda z kohoutku fráze
 Would you like bottled water or tap water?
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"faucet" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:
Synonyms: tap, spigot, hot, cold, more...
Collocations: faucet [trims, levers, accessories], faucet [stoppers, filters, holes], faucet [parts, repairs, drillings], more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "faucet":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'faucet'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: party | tap

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.