frame

Listen:
 [ˈfreɪm]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
frame nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (photo)rám m
  (menší)rámeček m zdrob
 We need a large frame to put this photo in.
 Potřebujeme na tuto fotku velký rám.
frame nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rigid structure)nosná konstrukce příd + ž
 The workers finished the frame of the building first.
 Dělníci nejdříve dokončili nosnou konstrukci stavby.
frame vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make [sb] seem guilty for a crime) (hovorový výraz)přišít dok
  falešně obvinit přísl + dok
 The police framed me, I tell you! I didn't do it!
 Policajti se mi to snažili přišít, fakt! Já jsem to neudělal!
 This sentence is not a translation of the original sentence. Jedna studentka jej falešně obvinila ze sexuálního obtěžování.
frame vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (apply a border to)orámovat, olemovat, zarámovat dok
  rámovat, lemovat ned
 I would like to frame the orchard with rows of daffodils.
 Rád bych ten sad orámoval řadami narcisů.
frame [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (photo: put in frame)zarámovat dok
 Let's frame this photo and put it on the wall.
 Zarámujme tenhle obrázek a pověsme ho na zeď.
frame [sb] for [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (trick, incriminate) (neformální: něco na někoho)ušít dok
  (neformální: na někoho zločin)hodit dok
 Hall claimed that his former business partner had framed him for the crime.
 Hall tvrdil, že na něj jeho bývalý obchodní partner zločin hodil.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
frame nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (border)okraj m
  obrubník m
 The lawn was surrounded by a frame of flower borders.
frame nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (human body stature) (fyzický vzhled člověka)postava ž
 He's not fat, but he has a big frame.
frame nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a still of a moving picture) (filmu)snímek m
  (filmu)políčko s
 The first frames of the film are damaged.
frame nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (snooker) (partie ve snookeru)frame m
 I would love to play a frame with him - he's a former snooker champion.
frame nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bowling) (kolo v bowlingu)frame m
 She hit a strike in the third frame.
frame nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (outline)náčrt, návrh m
 This is a frame for the report - can you fill in the relevant information?
frame nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (overall structure)struktura ž
 This manifesto challenges the frame of our society.
frame nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (TV, film: shot) (filmový)záběr m
 This shot is a close-up, so Julie's feet won't appear in the frame.
frame n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (built using a frame) (dřevostavba)z rámů předl + m
 This frame house can be built more quickly.
frames nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (of spectacles) (brýlí)rámečky m mn
  (brýlí)obruba ž
 Your new frames look good on you.
frame [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." often passive (surround)lemovat ned
  ohraničovat ned
 The view of the town was framed by the mountains.
frame [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (express in words)vylíčit dok
  líčit ned
  popsat dok
  popisovat ned
 Can you frame that concept in a more positive light?
frame [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (structure: put together)sestavit dok
  sestavovat ned
 First, they framed the structure; then they built the walls.
frame [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (fit into a space) (na místo)vsadit dok
  (na místo)vsazovat ned
 Frame that sideboard into this alcove please.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
frame of mind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mental state)rozpoložení s
  nálada ž
 When he's in a good frame of mind he's very polite.
frame of reference,
reference frame
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(viewpoint) (všeobecný apod.)rozhled m
  světonázor m
 A good education provides a frame of reference that enables students to make good choices for a lifetime.
frame of reference nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (axes for locating a point)vztažná soustava příd + ž
picture frame nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mount for a picture)obrazový rám příd + m
 The picture frame is made of wood.
time frame nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (period, timescale)časový rámec příd + m
  období s
time frame nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (period in which [sth] is expected to occur) (vymezená)lhůta ž
Zimmer frame,
zimmer frame,
walking frame,
also US: walker
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
® (mobility aid) (kompenzační pomůcka)chodítko s
 My uncle uses a Zimmer frame because he has trouble walking.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"frame" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: frame a [picture, painting], a [wooden, black, gold, gilt] frame, the frame size, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "frame":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'frame'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: Intermediate+ Word of the Day: sly | lush

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.