gold

Listen:
 [ˈɡəʊld]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
gold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (precious metal)zlato s
 Her ring is made of gold.
 Její prstýnek je ze zlata.
gold adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (golden: made of gold)zlatý příd
 The gold watch was beautiful.
 Ty zlaté hodinky byly překrásné.
gold adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of golden color) (zlaté barvy)zlatý příd
 His gold shirt made him easy to find.
gold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (warm metallic color)zlatá barva příd + ž
 The team colours were green and gold.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
gold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. archaic (coin, coins)mince ž
 The princess gave gold to children when she walked through the streets.
gold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literary, archaic (wealth)bohatství s
 He has a lot of gold, but he's miserly and never shares it.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
gold digger,
gold-digger
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative, pejorative (woman seeking a wealthy partner) (urážlivý výraz)zlatokopka ž
 Gold diggers seek rich men to marry.
 Zlatokopky si hledají bohaté manžely.
gold digger,
gold-digger
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(miner seeking gold)zlatokop, zlatokopka m, ž
gold medal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (award: first place)zlatá medaile
 Flynn won a gold medal in the Commonwealth Games.
gold-plate [sth],
gold plate [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(gild)pozlatit dok
 The brooch is made of sterling silver that has been gold-plated.
gold rush nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mass migration to goldmine) (přen.: hromadná migrace za zlatými doly)zlatá horečka příd + ž
 The gold rush of the early 20th century became a symbol of the American Dream.
gold standard nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. historical (law: monetary system) (měnový systém)zlatý standard příd + m
gold standard nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (supreme example of [sth](přen.: příklad nejlepšího)zlatý standard příd + m
gold star nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (award for schoolwork) (hodnocení ve škole)hvězdička ž zdrob
 Sylvia got a gold star for her project.
Gold Star nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (award given in Soviet Union) (medaile pro hrdiny SSSR)zlatá hvězda příd + ž
 The Soviet Union awarded the Gold Star to "heroes" of the communist state.
pan for gold v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (extract gold from gravel)rýžovat zlato ned + s
 He panned for gold near San Francisco.
worth its weight in gold adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (very useful) (přeneseně: užitečný)vyvažovaný zlatem příd + s
 If you use the internet much, a broadband connection is worth its weight in gold.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"gold" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:
Collocations: [24] -karat gold, a gold nugget, a gold star for your [behavior, attendance, good grades], more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "gold":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'gold'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: guest | cheapskate

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.