ground

Listen:
 /ɡraʊnd/


Pro sloveso: "to grind"

Minulý čas prostý: ground
Minulé příčestí: ground
In this page: ground; grind

WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Hlavní překlady
EnglishCzech
ground nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (surface of the earth)zem, země ž
 The coconut fell to the ground right beside us.
 Kokos spadl na zem přesně vedle nás.
ground nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (soil)půda ž
  (materiál)země ž
 The ground here is rich in colour and minerals.
 Půda je tady bohatá na barvy a minerály.
ground nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (area)oblast ž
 During the search, we need to cover all the ground - the whole area.
grounds nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (property associated with a house) (u nemovitosti)pozemek m
 The grounds of the mansion extended to the river.
ground nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. usually plural (area used for sports) (sportovní)hřiště s
 We used to play football on the old school sports ground.
ground nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. usually plural (basis, reason) (přeneseně)základ, podklad m
 On what grounds do you base your conclusions? The judge said she had no grounds to believe he wouuld reoffend.
ground [sb] in [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (educate)vyučovat ned
 The tennis pro grounded his students in the basics.
ground [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (punish by keeping indoors)udělit domácí vězení dok, fráze
  (hovorový výraz)dát zaracha dok + m
 His parents grounded him for two weeks.
ground adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (subjected to grinding)mletý příd
 The ground beef was made into hamburgers.
 
Další překlady
EnglishCzech
ground nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (electrical wire: earth)zemní vodič příd + m
  (elektřina)uzemnění s
  (hovorově)zem ž
 US electrical plugs have two live pins and one ground.
 Americké zástrčky mají dva ploché kolíky a jeden zemní vodič.
grounds nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (coffee, drinks) (kávová)sedlina ž
  (hovorový výraz)lógr m
 There were always some grounds left in the bottom of her coffee cup.
ground viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be stranded) (na mělčině)uvíznout dok
 The ship grounded on a sand bar.
ground [sth] in [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." often passive (base)založit dok
  zakládat ned
 His argument was grounded in his belief in God.
ground [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (prevent from flying) (letadlo)podržet na zemi dok, fráze
  (letadlo)držet na zemi ned, fráze
 The plane was grounded because of mechanical problems.
ground [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (electricity: connect earth wire)zemnit ned
  uzemnit dok
 This connection grounds the device to keep it from shocking you.
ground [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." often passive (strand) (na mělčině)uvíznout dok
 The ship was grounded on a desert island.
ground [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (American football: throw to the ground) (míč v americkém fotbalu)hodit na zem dok, fráze
 The quarterback grounded the ball to stop the play.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Hlavní překlady
EnglishCzech
grind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pulverize)mlít ned
  rozmělnit dok
 The old windmill was used to grind wheat back in the 19th century.
grind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (meat: turn to mince) (maso)namlít dok
  (maso)mlít ned
 Maggie ground meat for the burgers while Tom fired up the grill.
grind viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (rub together harshly)zaskřípat dok
 Shifting carelessly always made the gears grind in the old car.
grind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (monotonous work, routine)rutina ž
 After Sunday it's back to the regular grind at work.
 
Další překlady
EnglishCzech
grind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grain size of coffee)velikost kávových zrn fráze
 The French press uses a coarser grind than the one Heather has.
grind through [sth] vi + prep (wear by abrasion)překlad není dostupný
 Jeff used power tools to grind through the lock on his shed.
grind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (shape by friction)brousit ned
 Fred worked at the eye doctor's office and ground lenses for a living.
grind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (knife, blade: sharpen)nabrousit dok
  brousit ned
 The chef uses a whetstone to grind his kitchen knives.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Složené tvary
ground | grind
EnglishCzech
burn to the ground viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be destroyed by fire)vyhořet do základů
 The house burnt to the ground.
dumping ground nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rubbish tip, refuse area)skládka
 The factory used its neighbor's fields as a dumping ground for its toxic waste.
ground floor (UK),
first floor (US)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(ground level of a building)přízemí s
Poznámka: A hyphen is used when the term is an adjective
 Office buildings often have shops on the ground floor. The cafeteria is on the first floor, just off the lobby.
ground floor nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, figurative (entry-level job)překlad není dostupný
 Harry started on the ground floor and worked his way up.
ground floor nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, figurative (beginning of [sth])začátek m
ground water nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (from a well)podzemní voda
 The ground water in the well was low due to the lack of rain over the past few months.
on solid ground advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on terra firma)s pevnou půdou pod nohama
  (ekonomicky apod.)na nohou
 After a few weeks at her new job, Emily began to feel like she was on solid ground. It was a relief to get off the ship and back on solid ground.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
'ground' found in these entries
In the English description:
Collocations: ground the [wire, outlet, circuit], the [hard, cold, dirty] ground, ground [services, staff, crew, operators, forces], more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "ground":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'ground'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Němčina | Švédština | Nizozemština | Ruština | Polština | Rumunština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: avoid | piss

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.