hack

Listen:
 [ˈhæk]


WordReference English-Czech Dictionary © 2018:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
hack [sth],
hack [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(cut with an axe)sekat ned
 The butcher hacked the meat in the back while his wife managed the store in the front.
hack [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (access without authorization) (přeneseně)nabourat se dok
  (hovorový výraz)hacknout dok
 Someone hacked our servers last night.
hack viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (access [sth] illegally) (přeneseně)nabourat se dok
  (hovorový výraz)hacknout dok
hack into [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (access illegally) (přeneseně)nabourat se do dok + předl
  (hovorový výraz)hacknout dok
 He was tried and convicted of hacking into the CIA central database. Anyone who tries to hack into a government site is in big trouble.
hack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (computing: alteration) (programu)vylepšení s
 Kyle developed an awesome hack for this program.
hack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. pejorative (inferior journalist) (pejorativní výraz: nekvalitní žurnalista)pisálek m
 Tom's writing is terrible; he's a hack.
hack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. pejorative ([sb] amateurish) (pejorativní výraz)mamlas m
 This salesman tried to sell a car to a homeless guy, what a hack.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
hack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (worn out horse) (neformální)herka ž
hack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (horse for hire)kůň k pronájmu fráze
hack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (horse ride)jízda na koni fráze
hack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. pejorative ([sb] lacking integrity)bezpáteřní člověk příd + m
 That guy is a political hack, just in it for the money and the power; he'd do anything to get votes.
hack viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (cough)kašlat ned
  hekat ned
 Grandma was hacking so much that she was having trouble breathing.
hack through vi + prep (cut through jungle) (džunglí)prosekávat se ned
 We hacked through the jungle for hours.
hack [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal, figurative (produce hastily, roughly) (hovorový výraz: odfláknout)sesmolit dok
 The deadline was approaching fast, so Kelly just hacked something out and handed it in.
hack [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cope, tolerate)zvládnout dok
  zvládat ned
 Dan couldn't hack it, so he got fired.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"hack" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:
Collocations: a [computer, game, software] hack, [download, write] a hack for, the hack had a virus (in it), more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "hack":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'hack'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: bald | squib

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.