half

Listen:
 /hɑːf/


For the noun: half
Plural form: halves
In this page: half; half past; hf

WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Hlavní překlady
EnglishCzech
half nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (50 percent)polovina, půlka ž
 Half of eight is four.
 Polovina z osmi je čtyři.
half nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (one of two parts)polovina, půlka, polovice ž
 Which half of the apple do you want?
 Kterou půlku (or: polovinu) jablka chceš?
half nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (quantity: 50 per cent) (množství, 50 %)polovina ž
 All of these groups combined add up to half.
half nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sports: division of play)poločas m
  půle ž
 At the end of the first half, the score is even.
 Na konci prvního poločasu je vyrovnáno.
 This sentence is not a translation of the original sentence. V první půli jsme žádné góly neviděli.
half adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (forming approximately fifty per cent)polovina, půlka ž
 Half of the people agree with me.
 Polovina (or: půlka) lidí se mnou souhlasí.
half [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (about 50 per cent)polovina ž
 Half the audience applauded, the other half booed.
half advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (50 per cent)napůl, zpola přísl
 The glass was half full.
half,
half-
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
figurative (partly)částečně, napůl přísl
 I am half-ready to go.
half- prefixprefix: Added to front of word stem--for example, unsaid = un+said. (relation through one parent) (sourozenec)nevlastní příd
 For example: half-brother
 
Další překlady
EnglishCzech
half adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (incomplete) (ne úplný)poloviční příd
 She gave him a half smile after he told the stupid joke.
a half (of [sth]),
half (a [sth])
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK (beer: half a pint)půl pinty ž + ž
 Landlord, I'll have a half of lager, please.
half nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (children's ticket) (lístek)dětský příd
 One and a half to Waterloo, please, driver.
half nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (soccer, etc.: position) (hovorově: pozice ve fotbalu)halv m
 I prefer to play centre half, but my brother likes to be in goal.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Složené tvary
half | half past | hf
EnglishCzech
better half nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (partner or spouse) (manželství)lepší polovička
 I'll have to ask my better half if we are free that weekend.
half a dozen,
a half dozen
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(six)půltucet m
  půl tuctu čísl + m
 The price for half a dozen buns is three dollars; it is five dollars for a dozen.
half-a-dozen,
a half-dozen
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(six of [sth])půltucet m
  půl tuctu čísl + m
 I bought a half-dozen eggs and a loaf of bread.
half asleep adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (dopey, not alert)v polospánku
 I was half asleep when you called this morning so I don't remember what you said. I'm still half asleep, don't ask me anything til I've had my coffee.
half measure,
half-measure
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
disapproving, often plural (incomplete attempt)polovičatost ž
  polovičaté řešení příd + s
 Teaching people how to cook healthy meals is only a half-measure if they cannot afford the ingredients. It is not a time for half measures: we need radical change now.
half pint nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (liquid: 0.2 litres)dva decilitry čísl + m mn
Poznámka: A hyphen is used when the term is an adjective that precedes the noun
 That glass is a half pint; can you find me a pint?
half pint nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (beer: smaller serving)malé pivo příd + s
 Brian went into the pub and ordered a half pint of beer.
half pint nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, slang (short person) (hovorový výraz: malý člověk)prcek m
Poznámka: Diana: I have changed the Enpos from interj to n - is this OK? (Martin)
 What is a half pint like you doing trying to fight someone twice your size?
half price nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cost: 50% reduction)poloviční cena příd + ž
 The shop is selling lots of clothes at half price in the sale.
half-brother,
half brother
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(male sibling by one parent) (jeden společný rodič)polorodý bratr příd + m
 My half-brother and I have different fathers.
half-life nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (time radioactivity decreases by half) (rozpadu)poločas
 The half-life of uranium-238 is about 4.47 billion years.
half-price advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at a 50% reduction in cost)za poloviční cenu fráze
 I bought this dress half-price in the sale.
half-price adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (offered for sale at a 50% reduction)zlevněný na polovinu fráze
 Alice always looks out for half-price items in the supermarket.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
'half' found in these entries
In the English description:
Collocations: the [first, second] half of the [movie, game, book], (only) half as [long, heavy, much] as, [run, walk, exercise] for half an hour, more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "half":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'half'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Němčina | Švédština | Nizozemština | Ruština | Polština | Rumunština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: avoid | piss

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.