half

Listen:
 /hɑːf/


For the noun: half
Plural form: halves
In this page: half; half past; hf

WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Hlavní překlady
EnglishCzech
half nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (50 percent)polovina, půlka ž
 Half of eight is four.
 Polovina z osmi je čtyři.
half nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (one of two parts)polovina, půlka, polovice ž
 Which half of the apple do you want?
 Kterou půlku (or: polovinu) jablka chceš?
half nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (quantity: 50 per cent) (množství, 50 %)polovina ž
 All of these groups combined add up to half.
half nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sports: division of play)poločas m
  půle ž
 At the end of the first half, the score is even.
 Na konci prvního poločasu je vyrovnáno.
 This sentence is not a translation of the original sentence. V první půli jsme žádné góly neviděli.
half adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (forming approximately fifty per cent)polovina, půlka ž
 Half of the people agree with me.
 Polovina (or: půlka) lidí se mnou souhlasí.
half [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (about 50 per cent)polovina ž
 Half the audience applauded, the other half booed.
half advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (50 per cent)napůl, zpola přísl
 The glass was half full.
half,
half-
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
figurative (partly)částečně, napůl přísl
 I am half-ready to go.
half- prefixprefix: Added to front of word stem--for example, unsaid = un+said. (relation through one parent) (sourozenec)nevlastní příd
 For example: half-brother
 
Další překlady
EnglishCzech
half adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (incomplete) (ne úplný)poloviční příd
 She gave him a half smile after he told the stupid joke.
a half (of [sth]),
half (a [sth])
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK (beer: half a pint)půl pinty ž + ž
 Landlord, I'll have a half of lager, please.
half nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (children's ticket) (lístek)dětský příd
 One and a half to Waterloo, please, driver.
half nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (soccer, etc.: position) (hovorově: pozice ve fotbalu)halv m
 I prefer to play centre half, but my brother likes to be in goal.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Složené tvary
half | half past | hf
EnglishCzech
better half nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (partner or spouse) (manželství)lepší polovička
 I'll have to ask my better half if we are free that weekend.
half a dozen,
a half dozen
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(six)půltucet m
  půl tuctu čísl + m
 The price for half a dozen buns is three dollars; it is five dollars for a dozen.
half-a-dozen,
a half-dozen
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(six of [sth])půltucet m
  půl tuctu čísl + m
 I bought a half-dozen eggs and a loaf of bread.
half asleep adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (dopey, not alert)v polospánku
 I was half asleep when you called this morning so I don't remember what you said. I'm still half asleep, don't ask me anything til I've had my coffee.
half measure,
half-measure
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
disapproving (incomplete attempt)polovičatost ž
  polovičaté řešení příd + s
 Teaching people how to cook healthy meals is only a half-measure if they cannot afford the ingredients. It is not a time for half measures: we need radical change now.
half pint nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (liquid: 0.2 litres)dva decilitry čísl + m mn
Poznámka: A hyphen is used when the term is an adjective that precedes the noun
 That glass is a half pint; can you find me a pint?
half pint nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (beer: smaller serving)malé pivo příd + s
 Brian went into the pub and ordered a half pint of beer.
half pint nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, slang (short person) (hovorový výraz: malý člověk)prcek m
Poznámka: Diana: I have changed the Enpos from interj to n - is this OK? (Martin)
 What is a half pint like you doing trying to fight someone twice your size?
half price nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cost: 50% reduction)poloviční cena příd + ž
 The shop is selling lots of clothes at half price in the sale.
half-brother,
half brother
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(male sibling by one parent) (jeden společný rodič)polorodý bratr příd + m
 My half-brother and I have different fathers.
half-life nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (time radioactivity decreases by half) (rozpadu)poločas
 The half-life of uranium-238 is about 4.47 billion years.
half-price advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at a 50% reduction in cost)za poloviční cenu fráze
 I bought this dress half-price in the sale.
half-price adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (offered for sale at a 50% reduction)zlevněný na polovinu fráze
 Alice always looks out for half-price items in the supermarket.
not bad,
not half bad
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(reasonably good)ujde
 That sauce isn't very good, but it's not bad, either.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
'half' found in these entries
In the English description:
Collocations: the [first, second] half of the [movie, game, book], (only) half as [long, heavy, much] as, [run, walk, exercise] for half an hour, more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "half":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'half'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Němčina | Švédština | Nizozemština | Ruština | Polština | Rumunština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: set | steal

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.