hit

Listen:
 [ˈhɪt]


Pro sloveso: "to hit"

Minulý čas prostý: hit
Minulé příčestí: hit

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
hit vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." ([sb]: punch)praštit, udeřit, uhodit dok
 He hit his brother in the stomach with his fist.
 Praštil bratra pěstí do žaludku.
hit vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." ([sth]: strike, make contact with)narazit do, vrazit do dok
 He hit the tree with his car.
 Narazil autem do stromu.
hit vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (knock a part of one's body) (expresivně)mlátit ned
  bít ned
  uhodit dok
 He hit himself in the head when he realized that he had left his wallet at home.
 Mlátil se do hlavy, když si uvědomil, že zapomněl peněženku doma.
hit vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reach a target)zasáhnout, trefit dok
  trefovat ned
 The arrow hit the target.
 Šíp zasáhl (or: trefil) terč.
hit [sth] on [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (knock: part of body)trefit se dok
  bouchnout se dok
 The child fell over and hit his head on the wooden floor.
 Dítě spadlo a hlavou se bouchnulo o dřevěnou podlahu.
 Dítě spadlo a hlavou se bouchnulo o dřevěnou podlahu.
hit vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reach high, low) (úrovně)dosáhnout dok
 The stock hit a record high today on the earnings news.
 Dnes po zveřejnění zpráv o tržbách dosáhly akcie rekordní výše.
hit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shot: hits target)zásah m
  trefa ž
 Of your five arrows, you got three hits.
 Z pěti šipek máš tři zásahy.
hit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (success)hit m
 The film was a hit with teenagers.
 Ten film se stal hitem mezi adolescenty.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
hit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (golf: stroke) (golfový)úder m
 In golf, you only get one hit off the tee.
hit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (successful pop song) (úspěšná píseň)hit m
  (neformální)šlágr m
 His new song is a massive hit.
 Jeho nová píseň je obrovský hit.
hit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (visit to a web page) (webu)návštěva ž
 We have seen a lot of hits on the new website.
hit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (internet: search result) (vyhledávání na webu)výsledek m
 My first search did not return many hits.
hit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (murder)vražda ž
 The mafia boss ordered the hit on his former associate.
hit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (drug) (slangový výraz: droga)šleh m
 Another hit from the pipe satisfied the addict.
 Narkoman si dal další šleh.
hit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (criticism) (přeneseně: kritika)trefování s
 I am sick of the constant hits I am getting because of what I said.
hit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (baseball) (v baseballu)odpal m
 The player had three hits today, but no runs.
hit viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (strike a blow) (kuželky)shodit dok
  (kuželky)shazovat ned
 Despite his pleas, she just kept hitting.
hit [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal, figurative (idea: occur) (nápad)napadnout dok
  (nápad)napadat ned
 It never hit me that I could post the documents.
hit [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal, figurative (make suffer) (přeneseně: citově)zasáhnout dok
 The news of her father's death hit her hard.
hit [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sports: score)trefit, skórovat dok
 And he hits the basket to tie the game!
hit [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang, figurative (use, indulge in)používat, požívat ned
 After a bad day at work, he tends to hit the gin.
hit [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (affect) (negativně ovlivnit)zasáhnout dok
 The town was hit by the storm on Tuesday.
hit [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (bars, street, shops, etc.: go there) (přen., neform.: jít do baru, klubu apod.)vyrazit do dok + předl
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
base hit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (type of baseball hit)úspěšný úder
 The batter got a base hit and the runner scored easily.
double,
two-base hit
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(baseball) (dvojmetový odpal)double m
hit back vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (retaliate)opětovat útok ned + m
  odpovědět na útok dok, fráze
 Iran has warned it will hit back if it is attacked by the United States.
 Írán pohrozil, že pokud Spojené státy zaútočí, bude opětovat útok.
hit back vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (respond to criticism) (kritice apod.)bránit se ned
  (proti kritice apod.)ohradit se dok
 Parents have hit back, saying the accusations about their children are unfounded.
 Rodiče se bránili a říkali, že jejich děti byly obviněny neprávem.
hit back at [sb] vi phrasal + prep (retaliate against)oplatit dok
  provést protiúder dok + m
 The victim of the attempted mugging hit back at his attackers, and they ran off empty-handed.
hit back at [sb/sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (respond to criticism)reagovat na kritiku ned, fráze
  (neformální: reakce na kritiku)vrátit to dok + záj
 The pop star has hit back at her critics with a series of tweets.
hit home vtr + n informal, figurative (make impact) (někomu něco)dojít dok
  uvědomit si dok
 The extent of Ruth's weight problem really hit home when she saw a picture of herself on a night out.
hit it off v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (get on well)dobře vycházet přísl + ned
 Me and my new roommate hit it off from the start.
hit on [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] mainly US, slang (flirt with, try to seduce) (neformální: zkusit někoho svést)vyjet po dok + předl
 Gladys told the guy who was hitting on her to get lost.
hit on [sth],
hit upon [sth]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
(idea, plan: devise, discover) (nápad)přijít na dok + předl
 I have hit upon a great way to save money: stay in bed all day!
hit out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (show aggression) (být agresivní)zaútočit dok
hit out at [sb] vi phrasal + prep figurative (show aggression to) (někoho)zaútočit na dok + předl
  (někoho)napadnout dok
 After Tony had teased him for more than an hour, Pete finally hit out at him.
hit out at [sb] vi phrasal + prep figurative (criticize) (slovně)zaútočit na dok + předl
  (slovně)napadnout dok
 The actress has hit out at critics, who she claims have misunderstood her performance.
 Herečka zaútočila na kritiky a obvinila je, že její představení nepochopili.
hit the nail on the head v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (be exactly right)uhodit hřebík na hlavičku
 Russell's comment really hit the nail on the head.
hit the road v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang, figurative (leave, start a journey) (vydat se na cestu, vyjet)vyrazit dok
 We rose early and hit the road before 7.00 am.
 Vstaneme brzy a vyrazíme před sedmou.
hit the roof,
hit the ceiling
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative, informal (person: get angry)vztekat se, zuřit
 When I told my boss what had happened, he hit the roof.
hit up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." slang (shoot up, inject drugs) (drogu)píchnout si dok
hit [sb] up,
hit [sb] up for [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
slang (approach for money) (slangový výraz: o peníze)somrovat ned
 Watch out for Ralph, he's always hitting people up for money.
hit [sb] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." slang (contact) (neformální: někomu)dát vědět dok + ned
 I'm looking for a room to rent; if anyone knows of anything, hit me up.
hit [sb] where it hurts v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (attack [sb]'s weak spot)zaútočit na Achillovu patu fráze
  zaútočit na slabé místo fráze
 His divorce hit him where it hurts: in his wallet. When he said I was ugly, he hit me where it hurts.
hit-and-run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fleeing the scene after a collision)útěk z místa nehody fráze
 The collision would have been considered an accident, but after the driver sped off it became a hit-and-run.
hit-and-run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (baseball) (termín z baseballu)dát hit and run dok, fráze
hit-and-run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (baseball) (termín z baseballu)hit and run fráze
hit-and-run driver nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb]: leaves accident scene)ujet od autonehody
 The police went to auto body repair shops to find the hit-and-run driver's car.
hit-or-miss,
hit-and-miss
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (variable)nesoustavný příd
  nestálý, proměnlivý příd
 You stand a better chance of losing weight if you have an eating plan rather than a hit-or-miss approach.
hitman,
hit man,
hit-man
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(hired murderer)nájemný vrah příd + m
hitman,
hit man,
hit-man
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(does unpleasant tasks) (přen.: kdo dělá nepříjemnou práci za vás)pohůnek m
triple,
three-base hit
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(baseball)překlad není dostupný
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"hit" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:
Collocations: hit [the wall, a tree, a pedestrian, another car], a [chart, billboard] hit, a hit [record, album, single], more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "hit":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'hit'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: smart | drag

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.