insurance

SpeakerListen:
 /ɪnˈʃʊərəns/


WordReference English-Czech Dictionary © 2016:

Hlavní překlady
insurance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (medical) (zdravotní)pojištění s
insurance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (car) (majetek)pojištění s
 
Dodatečné překlady
insurance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (financial hedge) (finanční nástroj)zajištění s
insurance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (protection from harm)zabezpečení s
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

WordReference English-Czech Dictionary © 2016:

Složené formy:
fire insurance pojištění proti ohni
  pojištění proti požáru
major medical insurance zdravotní pojištění
malpractice insurance  (lékaři)pojištění zodpovědnosti
no-fault insurance pojistka s výplatou bez ohledu na zavinění
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.
'insurance' found in these entries
In the English description:

Vlákna ve fóru, jejichž názvy obsahují výraz 'insurance':

See Google Translate's machine translation of 'insurance'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Swedish | Dutch | Russian | Polish | Romanian | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Advertisements

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App

Report an inappropriate ad.