job

Listen:
 /dʒəʊb/


WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Hlavní překlady
EnglishCzech
job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (employment) (pracovní pozice)práce ž
 I need to find a new job.
 Musím si najít novou práci.
job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pieces of work)zakázka ž
  úkol m
 As a translator I complete two or three jobs each week.
 Jakožto překladatel týdně odevzdám dvě až tři zakázky.
job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (task)úkol m
 I have a little job for you, if you have five minutes.
 Mám pro tebe malý úkol, jestli máš pět minut.
job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (responsibility)úkol m
 When your father is away, it's your job to mind your little brother.
 Když je tvůj otec pryč, je tvým úkolem hlídat malého bratříčka.
 
Další překlady
EnglishCzech
job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (matter, state of affairs) (obecně o nějaké situaci)věc ž
 It's a good job you brought your umbrella.
 Dobrá věc je, že jsi přinesl deštník.
job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (robbery) (slang: krádež)čórka ž
 He's doing time for that Credit Union job that went wrong.
job n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (of a transaction)obchodní příd
 We'll agree on a fair job rate.
job [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (buy in quantity and resell) (s cennými papíry apod.)spekulovat ned
 He jobs stocks for a living.
job [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (subcontract) (práci, úkol apod.)zprostředkovat dok
  (práci, úkol apod.)předat dok
 We could always job the project to someone else.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Složené tvary
EnglishCzech
apply for a job,
apply for a position
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(reply to employment advertisement)ucházet se o místo, ucházet se o zaměstnání
 My only task for today is to apply for a job.
blow job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, vulgar (oral sex on a male) (hovor.: orální sex)vykouření s
  (hovor.: orální sex)kuřba ž
get a job v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (find employment) (najít zaměstnání)najít si práci dok + ž
  (najít zaměstnání)sehnat práci dok + ž
 I need to get a job that pays well.
Good job! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (expressing admiration) (vyjádření uznání)dobrá práce zvol
Good job,
It's a good job
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
informal (it is fortunate)ještěže sp
  dobře, že přísl + sp
 Good job you remembered your umbrella!
 Ještěže sis vzal deštník!
hold down a job v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (remain in employment)udržet si práci dok + ž
 After years of unemployment, John managed to hold down a job at the post office. I can never seem to hold down a job.
job lot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (articles bought together)balík věcí m + ž mn
  kupa věcí ž + ž mn
 They bought a job lot for a very good price.
odd job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. usually plural (small manual task)příležitostná práce
 I wish we could find a handyman for odd jobs. During this recession, I know people who get by working odd jobs.
on-the-job training nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (apprenticeship, learning by doing)výcvik při práci
 I never took actual programming courses, but I had a lot of on-the-job training. Experience is not required; the company provides on-the-job training.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
'job' found in these entries
In the English description:
Collocations: UK: job out the [position, work], need a new job, go to a job interview, more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "job":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'job'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: cheer | flick

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.