journey

Listen:
 /ˈdʒɜːnɪ/

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

WordReference English-Czech Dictionary © 2016:

Hlavní překlady
EnglishCzech
journey nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (extended travel) (delší)cesta ž
  (knižně)putování s
 We went on a journey around South America.
 Byli jsme na cestě po Jižní Americe.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Po dlouhém a strastiplném putování konečně narazil na lidská obydlí.
 
Další překlady
EnglishCzech
journey nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (distance) (přeneseně: vzdálenost)cesta ž
  vzdálenost ž
 It is a five hundred km. journey to the next large city.
 Do nejbližšího velkého města je to pět set kilometrů dlouhá cesta.
journey nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (duration of travel) (doba trvání cesty)cesta ž
 The town is three days' journey by horse from here.
 Město je odsud tři dny cesty na koni.
journey nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (progress, passage) (přen.: proces dosažení cíle)cesta ž
 Her journey to wealth was rapid.
 Její cesta k bohatství byla velmi rychlá.
journey nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (movement from place to place) (pohyb)cesta ž
  (pohyb)cestování s
 Plan your journey on the London Underground.
 Naplánuj si cestu londýnským metrem.
journey viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (travel)cestovat ned
 He journeyed through the forest to the Mayan ruins.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
'journey' found in these entries
In the English description:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "journey":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'journey'.

In other languages: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Němčina | Švédština | Dutch | Ruština | Polština | Rumunština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Advertisements

Word of the day: Intermediate+ stroke

Advertisements
Nahlásit nevhodnou reklamu.