journey

SpeakerListen:
 /ˈdʒ3ːnɪ/


WordReference English-Czech Dictionary © 2015:

Hlavní překlady
journey nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (extended travel) (delší)cesta ž
  (knižně)putování s
 We went on a journey around South America.
 Byli jsme na cestě po Jižní Americe.
 Tato věta není překladem anglické vzorové věty Po dlouhém a strastiplném putování konečně narazil na lidská obydlí.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.
'journey' found in these entries
In the English description:

Vlákna ve fóru, jejichž názvy obsahují výraz 'journey':

See Google Translate's machine translation of 'journey'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Swedish | Russian | Polish | Romanian | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Advertisements

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App

Report an inappropriate ad.