WordReference English-Czech Dictionary © 2014:

Hlavní překlady
journey nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (extended travel)  (delší)cesta ž
   (knižně)putování s
 We went on a journey around South America.
 Byli jsme na cestě po Jižní Americe.
  Po dlouhém a strastiplném putování konečně narazil na lidská obydlí.Tato věta není překladem anglické vzorové věty
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.
'journey' found in these entries
In the English description:

Vlákna ve fóru, jejichž názvy obsahují výraz 'journey':

See Google Translate's machine translation of 'journey'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Russian | Polish | Romanian | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.