last

Listen:
 [ˈlɑːst]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
last adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (final) (v sérii)poslední, závěrečný příd
 You really need to win this last race.
 Opravdu musíš vyhrát ten poslední závod.
last adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (most recent) (zatím, dosud)poslední příd
 What was the last book that you read?
 Která byla poslední kniha, kterou jsi četl?
last adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (time period: previous) (určení času)minulý příd
 My friends got married in Cyprus last year. Last summer was very hot.
 Moji přátelé se vzali minulé léto na Kypru.
last adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (latest possible) (poslední možný)poslední příd
 He went to the store at the last minute, just before it closed.
 Šel do obchodu na poslední chvíli, těsně před zavírací dobou.
last adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (least suitable) (nejméně vhodný)poslední příd
 He would be my last choice to help me. He is completely unreliable.
 On je poslední, koho bych prosil o pomoc. Je naprosto nespolehlivý.
last advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (most recently)naposled přísl
  jako poslední sp + příd
 Who spoke last? You or him? I last saw him yesterday.
 Kdo mluvil naposled? Ty nebo on?
last [sth],
last for
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(continue for a certain time)trvat ned
 The speech lasted thirty minutes.
 Projev trval třicet minut.
last viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (duration)trvat ned
 The rainy weather lasted for ten straight days.
 To deštivé počasí trvalo celých deset dnů.
last viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (survive)přežít dok
 The endangered species is not expected to last through the 21st century.
 Nepředpokládá se, že tento ohrožený druh přežije 21. století.
last viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be sufficient)vydržet dok
 Our food supplies should last for two weeks.
 Jídlo by nám mělo vydržet 2 týdny.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
last adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (least likely) (nejméně pravděpodobné)poslední příd
 The gym? That is the last place you will find him.
last adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (with authority) (nejdůraznější)poslední příd
  závěrečný příd
 The president always has the last word.
 Prezident má vždy poslední slovo.
last adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (only remaining) (zbývající)poslední příd
  zbývající příd
 Nobody ate the last bit of lasagne.
last adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lowest) (na seznamu, nejméně důležité)poslední příd
 The picnic is the last thing on my list. Everything else is more important.
last adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (single)každý příd
  každičký příd
 We won't start eating until every last person arrives.
last nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (most recent thing)naposled přísl
 The last is often the best.
 To nejlepší naposled.
the last,
plural: the last
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(most recent person) (osoba)poslední příd
 There used to be lots of older people here, but the last moved away two years ago.
the last nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (final mention)naposledy přísl
 That was the last we heard about her.
 To bylo naposledy, co jsme o ní slyšeli.
the last nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (end, death)smrt ž
  konec m
  poslední chvíle příd + ž
 He remained faithful to the last.
last nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (model of a foot) (obuvnické)kopyto s
 The shoemaker used individual lasts to make each shoe.
the last nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (the final moment)poslední okamžik příd + m
  poslední chvíle příd + ž
the last of [sth],
plural: the last of [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(only remaining person, thing) (další už nenásledují)poslední z příd + předl
 Robert Scott and his team were the last of the great explorers.
last viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (wear well) (o oblečení)vydržet dok
 This shirt will last for years, it is so well made.
last viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (endure)vydržet dok
  přežít dok
  zvládnout dok
 I'm not sure that I can last till the end of the workday. I might fall asleep before then.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
at last advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (finally)konečně přísl
 At last, I've finished writing that report!
come last vi + adv (lose a race, be the slowest) (v závodě)být poslední inf + příd
 I came last in the race.
come last vi + adv (be last in sequence)být poslední ned + příd
  být nakonci ned + přísl
 In the English alphabet, Z comes last.
come last vi + adv figurative (be lowest in priority) (priority)být nejníže inf + přísl
 Too many people allow their physical fitness to come last in their list of priorities.
last but not least advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (lastly)v neposlední řadě fráze
 Last but not least, don't forget to ring me when you get there.
last days nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (before death)poslední dny
 I would rather spend my last days on a beach than in a hospital.
last minute nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (final moments before [sth])na poslední chvíli
 I managed to get tickets to the concert at the last minute. Our babysitter cancelled at the last minute, so we stayed home.
last name nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (surname, family name)příjmení s
 The Royal Family's last name is Windsor.
last night advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (yesterday evening)minulou noc příd + ž
  včera v noci fráze
 I went to bed very early last night - just after nine.
last night advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (yesterday during the night)během minulé noci fráze
  během včerejší noci fráze
 There was heavy snowfall in the area last night.
last resort nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (desperate recourse)krajní řešení, poslední řešení
 As a last resort to win her heart, he bought 12 dozen roses for her. You are my last resort, if you don't lend me the money I will lose the house.
last stop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (transport route: final destination)poslední zastávka
 This is the last stop; everyone must get off the bus.
the last straw nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (final source of irritation) (přeneseně)poslední kapka příd + ž
 That was the last straw! I can't take any more of your abuse; I'm leaving you.
last summer advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (during the previous summer season)minulé léto, loňské léto příd + s
 The band played at Glastonbury last summer.
the Last Supper nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (meal eaten by Jesus and disciples) (Bible)Poslední večeře příd + ž
 When Mass is celebrated and we go for communion, it commemorates the Last Supper.
last time,
the last time
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(on the previous occasion)posledně, naposledy přísl
 Last time I ate fast food, I got sick. The last time I saw you, you'd just come back from Japan.
the last time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (final iteration, occurrence)poslední událost příd + ž
  poslední případ příd + m
  naposledy přísl
for the last time exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (esp. of warning, exasperation)Máš poslední šanci! zvol
  Tak naposledy! zvol
last week advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (during the previous week)minulý týden příd + m
 She quit her job last week.
last weekend advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (during the previous weekend)minulý víkend příd + m
 We had a big party last weekend.
last words nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (final words spoken before dying)poslední slova
 His last words were "I don't feel so good."
last year nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (year prior to this one)minulý rok příd + m
 Last year was very bad for business.
last year advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in year prior to this one)loni přísl
 Last year I went on holiday to Italy.
last-ditch effort,
last ditch effort
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(desperate final attempt)poslední zoufalý pokus fráze
last-minute,
last minute
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(hurried, almost too late)na poslední chvíli fráze
Poznámka: hyphen used when term is an adj before a noun
 There are always so many last-minute preparations before a wedding.
on its last legs advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative, informal (about to fail)v posledním tažení
 That old car is on its last legs.
the last word nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (final retort)poslední slovo
 My brother has to have the last word in every argument.
the last word in [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (ultimate, most fashionable) (přen.: módy apod.)poslední výkřik příd + m
 You can always find the last word in haute couture in Paris.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"last" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:
Collocations: the [show, play, movie] will last for [2 hours], as he breathed his last, last [year, month, night, week], more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "last":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'last'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: smart | drag

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.