WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
layered adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (physical object: having layers)navrstvený příd
  vrstvený, vrstevnatý příd
layered adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (theory, etc.: having levels of meaning)víceúrovňový příd
  mnohaúrovňový příd
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
layer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (level, stratum)vrstva ž
 To find water, we drilled through many layers of rock.
 Abychom našli vodu, museli jsem provrtat mnoho vrstev skály.
layer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (thickness put on top of [sth])vrstva ž
  (vrstvou)potažení s
 The playing cards are made of paper with a layer of plastic to protect them.
 Karty jsou vyrobené z papíru s vrstvou plastu, která je chrání.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
layer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who lays material) (koberců apod.)pokladač m
 The tile layer completed the bathroom flooring in a day.
layer [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (arrange in layers)vrstvit ned
  navrstvit dok
 The chef layered the cake and the chocolate frosting.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
ozone layer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (part of atmosphere containing ozone gas)ozonová vrstva příd + ž
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"layered" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "layered":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'layered'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: rest | whisk

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.