light

SpeakerListen:
 /laɪt/


Sloveso: "to light"

Prostý minulý čas: lit, lighted
Minulé příčestí: lit, lighted

WordReference English-Czech Dictionary © 2016:

Hlavní překlady
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (illumination)světlo s
 Could we have some light in the room? It's too dark.
 Tato věta není překladem anglické vzorové věty Potřebujeme více světla, na čtení je tu tma.
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lamp) (svítidlo)světlo s
 We have three lights in this room.
 V tomto pokoji máme tři světla.
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (traffic light)semafor m
 The traffic stopped when the light turned red.
 Doprava se zastavila, když se na semaforu objevila červená.
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (viewpoint) (negativně)-
  (pozitivně)-
  (s ohledem na)světlo s
 He always saw things in a negative light.
 Tato věta není překladem anglické vzorové věty On pořád všechno vidí černě.
 Tato věta není překladem anglické vzorové věty Vidím to růžově.
 Tato věta není překladem anglické vzorové věty Ve světle nejnovějších událostí vypadá jeho tehdejší postoj dost podezřele.
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (weight) (hmotnost)lehký příd
 Give me the heavy bag, and you can carry the light one.
 Dej mi tu těžkou tašku. Ty můžeš nést tu lehkou.
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (faint)slabý, nezřetelný příd
 You could only see a light line of the mountains.
 Bylo vidět jen nezřetelnou linii pohoří.
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (easy)lehký, nenáročný příd
  zlehka přísl
 Take a little light exercise - nothing too strenuous.
 Potřebuješ trochu lehkého cvičení - nic příliš náročného.
 Zlehka si zacvič - nic příliš náročného.
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (colour: pale) (barva)světlý příd
  (ve spojení s jinou barvou)světle- přísl
 Have you seen my light blue shirt?
 Tato věta není překladem anglické vzorové věty Měla by sis koupit nějaké světlejší oblečení, ta černá už je nudná.
 Tato věta není překladem anglické vzorové věty Neviděla jsi mou světlemodrou košili?
light,
light up
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(become bright)prosvítit se, rozsvítit se dok
 Give it a moment and the room will light up.
 Počkej chvíli a pokoj se prosvítí.
light vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ignite)zapálit 4p dok
  zapalovat 4p ned
 I will light the petrol to set off the fire.
 Zapálím ten benzín a udělám oheň.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

lite:

This word is scheduled to be translated and added in the near future.
If you are unable to find a translation, you can ask in the forums.
Sorry for the inconvenience.

WordReference English-Czech Dictionary © 2016:

Složené formy:
light | lite
green light zelená
green light dát zelenou
  dostat zelenou
leading light vůdčí osobnost
ray of light záblesk světla
red light červené světlo
  (red-light district)vykřičená čtvrť
see [sth] in a new light vidět v novém světle 4p
see the light došlo mu to
see the light of day spatřit světlo světa
shining light světýlko naděje
throw light on osvětlit, vysvětlit 4p
traffic light semafor
  dopravní světla
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.
'light' found in these entries
In the English description:

Vlákna ve fóru, jejichž názvy obsahují výraz 'light':

See Google Translate's machine translation of 'light'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Swedish | Dutch | Russian | Polish | Romanian | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Advertisements

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App

Report an inappropriate ad.