light

SpeakerListen:
 /laɪt/

Sloveso: "to light"

Prostý minulý čas: lit, lighted
Minulé příčestí: lit, lighted

WordReference English-Czech Dictionary © 2014:

Hlavní překlady
light n (illumination)světlo s
 Could we have some light in the room? It's too dark.
 * Potřebujeme více světla, na čtení je tu tma.
light n (lamp) svítidlosvětlo s
 We have three lights in this room.
 V tomto pokoji máme tři světla.
light n (traffic light)semafor m
 The traffic stopped when the light turned red.
 Doprava se zastavila, když se na semaforu objevila červená.
light n figurative (viewpoint) negativně-
 pozitivně-
 s ohledem nasvětlo s
 He always saw things in a negative light.
 * On pořád všechno vidí černě.
 * Vidím to růžově.
 * Ve světle nejnovějších událostí vypadá jeho tehdejší postoj dost podezřele.
light adj (weight) hmotnostlehký příd
 Give me the heavy bag, and you can carry the light one.
 Dej mi tu těžkou tašku. Ty můžeš nést tu lehkou.
light adj (faint)slabý, nezřetelný příd
 You could only see a light line of the mountains.
 Bylo vidět jen nezřetelnou linii pohoří.
light adj (easy)lehký, nenáročný příd
 zlehka přísl
 Take a little light exercise - nothing too strenuous.
 Potřebuješ trochu lehkého cvičení - nic příliš náročného.
 Zlehka si zacvič - nic příliš náročného.
light adj (colour: pale) barvasvětlý příd
 ve spojení s jinou barvousvětle- přísl
 Have you seen my light blue shirt?
 * Měla by sis koupit nějaké světlejší oblečení, ta černá už je nudná.
 * Neviděla jsi mou světlemodrou košili?
light, light up vi (become bright)prosvítit se, rozsvítit se dok
 Give it a moment and the room will light up.
 Počkej chvíli a pokoj se prosvítí.
light vtr (ignite)zapálit 4p dok
 zapalovat 4p ned
 I will light the petrol to set off the fire.
 Zapálím ten benzín a udělám oheň.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

light sth:

This word is scheduled to be translated and added in the near future.
If you are unable to find a translation, you can ask in the forums.
Sorry for the inconvenience.

lite:

This word is scheduled to be translated and added in the near future.
If you are unable to find a translation, you can ask in the forums.
Sorry for the inconvenience.

WordReference English-Czech Dictionary © 2014:

Složené formy:
light | light sth | lite |
green light zelená
green light dát zelenou
 dostat zelenou
leading light vůdčí osobnost
ray of light záblesk světla
red light červené světlo
 red-light districtvykřičená čtvrť
see [sth] in a new light vidět v novém světle 4p
see the light došlo mu to
see the light of day spatřit světlo světa
shining light světýlko naděje
throw light on osvětlit, vysvětlit 4p
traffic light semafor
 dopravní světla
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.
'light' found in these entries
In the English description:

Vlákna ve fóru, jejichž názvy obsahují výraz 'light':

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'light'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Russian | Polish | Romanian | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.