light

Listen:
 /laɪt/


Pro sloveso: "to light"

Minulý čas prostý: lit, lighted
Minulé příčestí: lit, lighted

WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Hlavní překlady
EnglishCzech
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (illumination)světlo s
 Could we have some light in the room? It's too dark.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Potřebujeme více světla, na čtení je tu tma.
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (general: not darkness) (obecně, opak tmy)světlo s
 These particular plants grow better in the light than in the dark.
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lamp) (svítidlo)světlo s
 We have three lights in this room.
 V tomto pokoji máme tři světla.
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (traffic light)semafor m
 The traffic stopped when the light turned red.
 Doprava se zastavila, když se na semaforu objevila červená.
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (weight) (hmotnost)lehký příd
 Give me the heavy bag, and you can carry the light one.
 Dej mi tu těžkou tašku. Ty můžeš nést tu lehkou.
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (faint)slabý, nezřetelný příd
 You could only see a light line of the mountains.
 Bylo vidět jen nezřetelnou linii pohoří.
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (easy, gentle)lehký, nenáročný příd
 Take a little light exercise - nothing too strenuous.
 Potřebuješ trochu lehkého cvičení - nic příliš náročného.
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (colour: pale) (barva)světlý příd
  (ve spojení s jinou barvou)světle- předp
 Have you seen my light blue shirt?
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Měla by sis koupit nějaké světlejší oblečení, ta černá už je nudná.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Neviděla jsi mou světlemodrou košili?
light [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (illuminate)osvětlit dok
  ozářit dok
 He finally found the lamp to light the room. The mayor flipped the switch to light the Christmas tree.
light vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ignite)zapálit dok
  zapalovat ned
 I will light the petrol to set off the fire.
 Zapálím ten benzín a udělám oheň.
 
Další překlady
EnglishCzech
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." ([sb]: not heavily built) (nevelký člověk)lehký příd
  (nevelký člověk)malý příd
 She is very strong for someone so light!
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (drink: low alcohol) (s malým obsahem alkoholu)slabý příd
 Some people prefer light beer to very alcoholic beverages.
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (food: easy to digest) (o jídle)lehký příd
  dietní příd
  nízkokalorický příd
 While her husband ordered a steak, she ordered something lighter.
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (clothing: for warm weather) (o oblečení)lehký příd
 You can wear a light jacket. It isn't too cold outside.
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (low volume) (přen.: malé intenzity)slabý příd
  nepodstatný příd
  slabší příd
 There was only light trading in the commodities markets due to the holiday.
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (low pressure)lehký příd
 The masseur had a very light touch.
 Masér měl velmi lehký dotek.
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (not profound) (konverzace apod.)lehký příd
  (konverzace apod.)odlehčený příd
 We just engaged in light conversation, nothing serious.
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (trivial)banální příd
  triviální příd
  nepodstatný příd
 Sam reassured me that it was a light matter and nothing to worry about.
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (soil: sandy) (o půdě)písčitý příd
  (o půdě)sypký příd
 Carrots are best grown in a light soil, rather than heavy clay.
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (delicate) (krok apod.)lehký příd
  (krok apod.)lehoučký příd
  (krok apod.)jemný příd
 The dancer executed some light and dainty steps.
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (carefree)bezstarostný příd
  nerozvážný příd
  lehkovážný příd
 The girls liked him for his light and carefree attitude towards life.
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of low weight capacity) (s malou nosností)lehký příd
 He has a licence to fly light aircraft.
 Má licenci na létání s lehkými letadly.
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (breeze: gentle) (vítr)lehký příd
  (vítr)lehoučký příd
  (vítr)mírný příd
 It will be mainly sunny, with a light breeze.
light advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (without burdens)nalehko přísl
 She traveled light, carrying only a small case.
 Cestovala nalehko, jen s malým kufrem.
light advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." poetic (lightly)lehce přísl
 She walked so light that she barely left a footprint.
 Našlapovala tak lehce, že za sebou téměř nezanechávala stopy.
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (light bulb) (ve svítidle)žárovka ž
 The light has burned out in the kitchen. Can you replace it?
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (daylight) (denní)světlo s
 You had better go to the shop while there is still light.
 Měl bys jít do obchodu teď, dokud je ještě světlo.
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (street lamp)světlo s
  lampa ž
 They installed lights on the street to make it safer to walk at night.
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (car: headlight) (automobilu)světla s mn
 When it got dark, he turned the car's lights on.
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lighthouse)maják m
 The sailors were most relieved when they saw the Sambro Island Light in the distance.
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (flame)světlo s
  plamen m
  plamínek m zdrob
 He could see her face in the light of the candle.
 Ve světle svíčky viděl její obličej.
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (viewpoint)překlad není dostupný
 He always saw things in a negative light.
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative ([sth] that gives insight) (přen.: vysvětlení, porozumění)osvětlení s
 Can you shed any light on his thought processes for us?
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (luminary) (význačná)osobnost ž
 She is a leading light in the art world.
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gleam)záblesk m
 She saw the light in his eyes and knew he had a good idea.
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (art: effect) (v uměleckém díle)světlost ž
  (v uměleckém díle)zář ž
 Look at the light on the woman's face in this painting.
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small window)okénko s zdrob
  (zastaralý výraz)světlík m
 Don't open the big window, just the corner light.
a light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fire to light a cigarette, etc.) (přeneseně: zapalovač)oheň m
 Hey, do you have a light?
lights nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (animal lungs as food) (jídlo)plíčky pl
 Cook the lights for an hour in the stock.
light viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (take fire)zapálit se dok
  vznítit se dok
  rozhořet se dok
 He threw on a match and the bonfire lighted.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Složené tvary
light | lite | lt.
EnglishCzech
green light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (traffic signal: go) (semafor)zelená příd
 We'll never make it to the green light in time.
green light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (authorization to begin)povolení, svolení s
  (přeneseně: dostat svolení)zelená příd
 Today we got a green light from the director to begin the new project. The committee gave my project the green light.
leading light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (person: inspirational)vůdčí osobnost
 Jacobi has been a leading light of the theatre through most of his career.
light up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (brighten with joy) (tvář úsměvem)rozzářit se dok
 Her face lit up when she heard that her father was returning.
light up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (become brighter) (světlem)rozzářit se dok
  (světlem)rozjasnit se dok
 Give it a moment and the room will light up.
light [sth] up,
light up [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(illuminate)osvětlit, osvítit dok
 The dim lamp hardly lights up the room.
light [sth] up,
light up [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
figurative (brighten)rozjasnit dok
 I love you - you light up my life.
light up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (light a cigarette) (cigaretu)zapálit si dok
 When she pulled out a cigarette and lit up, several people left the room.
light up [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (cigarette: apply flame) (cigaretu)zapálit dok
 Rob lit up a cigarette.
ray of light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (light beam)záblesk světla m + s
 Suddenly a ray of light beamed in the darkness, helping us climb to safety.
ray of light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (source of rare joy)zdroj radosti m + ž
 You, my precious, are a true ray of light in my troubled life.
red light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (traffic light indicating stop) (semafor)červené světlo příd + s
 You should always stop at the red light.
red light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (signal not to act)překlad není dostupný
 The building project got a red light from the town planners.
red-light district nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (part of town frequented by prostitutes)vykřičená čtvrť příd + ž
see [sth/sb] in a new light v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (fresh perspective) (přeneseně: z jiné perspektivy)vidět v novém světle ned, fráze
 Since they repainted the town hall I'm seeing it in a new light.
see the light v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (understand)došlo mu to
 After Ann explained it to me I could finally see the light.
see the light of day v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (come into being)spatřit světlo světa
 Your plan is so bad it will never see the light of day.
shining light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative ([sb] excellent or inspirational)světýlko naděje
 Martin Luther King was one of the shining lights of the civil rights movement.
tail lights nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." npl (vehicle's rear lights) (u vozidla)zadní světla příd + s mn
 The deputy stopped us because one of our tail lights was out.
throw light on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (clarify, explain) (přeneseně)vnést světlo do dok, fráze
 The scientsts hoped to throw light on the mystery of the Loch Ness monster.
traffic light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (signal)semafor
  dopravní světla
 When the traffic lights turn red, you must stop.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
'light' found in these entries
In the English description:
Collocations: light a fire, a [stop, porch] light, the red light district, more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "light":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'light'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Němčina | Švédština | Nizozemština | Ruština | Polština | Rumunština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: well | rave

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.