lovey-dovey

 /ˌlʌvɪˈdʌvɪ/

V anglicko-českém slovníku nebyl nalezen žádný český překlad výrazu 'lovey-dovey'.

Najděte si definici ve výkladovém anglickém slovníku.

Nebo jste chtěli přeložit 'lovey-dovey' z češtiny do angličtiny?


Vlákna ve fóru, jejichž názvy obsahují výraz 'lovey-dovey':

See Google Translate's machine translation of 'lovey-dovey'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Russian | Polish | Romanian | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.