make

Listen:
 [ˈmeɪk]


Pro sloveso: "to make"

Minulý čas prostý: made
Minulé příčestí: made

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
make vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (construct)dělat ned
  udělat dok
 The children made houses with blocks.
 Děti dělaly domy z kostek.
make vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (manufacture)vyrábět, produkovat, dělat ned
 That factory makes bolts.
 Ta továrna vyrábí šrouby.
make vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fashion)vyrobit dok
 The weavers made a hat from palm fronds.
 Pletači vyrobili klobouk z palmového listí.
make vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause)způsobit, zapříčinit dok
 The dogs made a commotion in the street.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Vichřice udělala v zahradě spoušť.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (prepare)udělat dok
  připravit dok
  vyrobit dok
 My mother wants to make a cake for my party.
 Mamka mi chce k narozeninám udělat dort.
make vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (decision) (rozhodnutí)udělat, učinit dok
  rozhodnout se dok
 Tess must make a decision.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Udělal nejtěžší rozhodnutí svého života.
 Tess se musí rozhodnout.
make [sb] do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (compel)nutit ned
  donutit dok
  přimět dok
 My parents make me eat vegetables.
 Rodiče mě nutí jíst zeleninu.
make nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (brand, manufacturer)značka ž
 What make of car do you drive? Toyota?
 Kterou značkou auta jezdíš? Toyotou?
make [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (force)nutit ned
  donutit dok
 I won't go! You can't make me!
 Nepůjdu. Nemůžeš mě nutit.
make [sb] do [sth],
make [sth] do [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(cause to) (příčina)-
  způsobit dok
 He never fails to make me laugh.
 On mě vždycky rozesměje.
make [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (+ adj: cause to be) (příčina)-
  (někoho něčím)činit ned
  dělat ned
 You make me happy.
 S Tebou jsem šťastná.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
make nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (build, stature) (stavba těla)postava ž
 He is of a lean make, and could be an excellent athlete.
make [sth] of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (interpret)vyložit si dok
  chápat ned
 I don't know what to make of his actions. What do you make of this car?
 Nevím, jak si mám vyložit jeho chování.
make for [sth] vi + prep (move towards)vydat se dok
  mířit ned
  ubírat se ned
 The fleet made for port.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bring into existence)stvořit dok
  udělat dok
  vyrobit dok
 Let's make a baby!
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (perform: a speech) (řeč)pronést dok
 All of the candidates made speeches.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (enter into: agreement, deal) (dohodu)uzavřít dok
 The parties involved made an agreement.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fix: date, appointment) (schůzku)domluvit dok
  zařídit dok
 Please call first to make an appointment.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (train, plane: reach in time) (např. vlak)stihnout dok
 I have to run if I want to make my train.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (put down: a payment) (zálohu)složit dok
  zaplatit dok
  platit ned
 Adam makes a payment on his car each month.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bed: make tidy)ustlat dok
 The girls must make their beds every morning.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (establish: name) (jméno)udělat dok
 Bill is trying to make a name for himself in the business.
 Bill si snaží udělat jméno ve svém oboru.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (appoint) (do funkce)jmenovat dok
  udělat dok
 The president is going to make Chris a vice-president.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (achieve, reach) (něčeho)dosáhnout dok
 The sales team hopes to make its numbers this month.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (establish, set)vytvářet ned
  určovat ned
 Legislatures make laws.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (commit: a mistake, etc.) (chybu)udělat dok
 I made a mistake when I spent that money.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (attain: position, rank) (získat funkci)stát se dok
  dosáhnout dok
 Francis is trying to make Captain.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (earn acceptance into)dostat se dok
 Only half of people at tryouts made the team.
 Jenom polovina lidí ze zkoušek se dostala do týmu.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (equal)rovnat se ned
  (počet)dělat ned
  být ned
 Two and two makes four.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be the essence of)překlad není dostupný
 What makes a good writer?
make [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, slang (seduce) (hovorový výraz: někoho)sbalit dok
  svést dok
 He may try to make her, but he won't succeed.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reach, form)dělat ned
  činit ned
  (k něčemu)dospět dok
 Leanne is always quick to make judgments.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (arrive at) (někam)dorazit dok
  dostat se dok
 The ship made port early in the morning.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (appear on) (někam)dostat se dok
  objevit se dok
 The disaster made the evening news.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (score: a goal, etc.) (gól)dát dok
  skórovat dok
 The player made a goal in the second period.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (manage to attend) (někam)dorazit dok
  stihnout dok
 Sorry I couldn't make yesterday's meeting.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (earn)vydělávat ned
  (hovorový výraz)brát ned
 Jeff makes $80,000 a year.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
kiss and make up v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (be reconciled)usmířit se, udobřit se dok
 The pair kissed and made up after a nine-year feud.
make a bed v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (arrange bed linen)ustlat postel
 Every morning, my mom insists that I make my bed before I leave for school.
make a beeline for [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (head directly towards) (neformální)namířit si to k dok, fráze
 Whenever I'm in a candy store I make a beeline for the chocolates.
make a bet on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (wager, gamble)vsadit se
 Do you want to make a bet on this fight?
make a bid for [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (offer to buy [sth](aukce apod.)nabídnout dok
  (aukce apod.)udělat nabídku dok + ž
 I made a bid on the stuffed moose in the auction and ended up winning it.
make a botch of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (do [sth] poorly) (neformální)zvorat, zpackat dok
make a break for [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (run towards)utíkat k ned + předl
  běžet směrem k ned, fráze
 Six monkeys jumped the electric fence and made a break for freedom.
make a call v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (phone [sb])zavolat si, zatelefonovat si dok
 Do you mind waiting five minutes while I make a call?
make a call to [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (phone [sb])zavolat dok
 Hold on a second, I just have to make a call to my supervisor.
make a case v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (argue in favour: of [sth](něco)obhajovat ned
 He had a tough job making a case for being a vegan.
make a change v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (amend [sth])změnit dok
  pozměnit dok
  upravit dok
make a comeback v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (popular again) (kariéra)vrátit se dok
 The pop singer made a comeback after appearing on a reality TV show.
make a comeback v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (active again) (kariéra)vrátit se dok
 He made a comeback, taking silver in the Olympics after four years in retirement.
make a date v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (arrange [sth] for a specific day)domluvit si schůzku s dok, fráze
 I made a date with her for Friday; we are going out to dinner.
make a deal v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (do business)uzavřít obchod dok + m
 The businessman took his partner out to lunch to make a deal.
make a deal v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (agree on [sth])dohodnout se dok
  uzavřít dohodu dok + ž
 We made a deal that I'd do the laundry if he did the dishes.
make a decision v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (decide, choose)rozhodnout dok
 We couldn't agree on where to eat, so I had to make a decision.
make a dent in [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (metal: leave an indentation) (kov)promáčknout dok
  zanechat rýhu dok + ž
 The hailstones made dents in the roof of the car.
make a dent in [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (reduce noticeably)razantně snížit přísl + dok
  (přeneseně)zatočit s dok + předl
 Paying for a new roof has really made a dent in my savings. Despite all the interruptions, I managed to make a dent in the work.
 Zaplacení nové střechy pořádně zatočilo s mými úsporami.
make a difference v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have a significant impact)mít dopad dok + m
 Please give generously; your donations will make a difference. Josie is trying to make a difference by doing charity work.
make a fool of yourself v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (do [sth] stupid)udělat ze sebe blázna
 I don't mind being wrong, but I hate making a fool of myself.
make a fortune v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (win, earn a vast amount of money)vydělat jmění
 That businesswoman has made a fortune in retail.
make a funny face,
pull a funny face
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (make silly facial expression) (schválně)udělat škleb
 To make me laugh, my dad made funny faces at me.
make a fuss v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (complain about [sth])stěžovat si ned
 One of the customers was making a fuss at the teller's counter.
make a fuss v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (fret over trivial things) (zbytečně)vyvádět ned
 Oh, it's only a grazed knee – stop making a fuss!
make a fuss over [sb/sth] (US),
make a fuss of [sb/sth] (UK)
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (pay a lot of attention to)věnovat velkou pozornost ned, fráze
 The boss brought his dog to work yesterday and everyone made a fuss of it.
make a fuss over [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (show great admiration for)překlad není dostupný
 Nina got engaged yesterday! All the women in the office were making a fuss over her ring.
make a go of it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (make it successful) (neformální: uspět)dát to dok + záj
 If we work hard on our relationship, we can make a go of it.
make a killing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, figurative (make a large profit)vydělat jmění dok + s
  udělat terno dok + s
 They made a killing last year buying up apartment buildings.
make a living,
earn a living,
make your living,
earn your living
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(earn money) (peníze)vydělávat si ned
 Sergei earns a living by driving a taxi. Stephen made his living by trading in stocks and shares.
make a loss v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (lose money) (finanční)vykázat ztrátu dok + ž
 My company made a loss last year and had to lay off three employees.
make a mark on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (write, draw or paint)zanechat stopu dok + ž
  označit dok
 He made a mark on the pavement to show where to turn.
make a mark on [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (have an impact) (přeneseně: v oboru)zanechat stopu dok + ž
 Dick Button made his mark on figure skating when he performed the first double axel jump.
make a mess v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (create disorder or dirt) (neformální)dělat binec ned + m
  udělat nepořádek dok + m
 You can have your mates round for the evening so long as you promise not to make a mess. The kids have been making chocolate cake and they've made a mess with the batter in the kitchen.
make a mess of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (make [sth] disordered or dirty)zašpinit, ušpinit dok
 Don't make a mess of my nice clean living room.
make a mess of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (get [sth] wrong) (hovorový výraz)zbabrat dok
  pokazit dok
 The new guy has made a mess of this project; I'm going to have to redo it all.
make a mistake v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (commit an error)udělat chybu dok + ž
  zmýlit se dok
 Don't be afraid to make a mistake.
make a motion v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (gesture, move)udělat pohyb dok + m
  pohnout se dok
  udělat gesto dok + s
 The old man made a motion to the children to come closer.
make a motion v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (at meeting: propose [sth])navrhnout dok
 She made a motion to adjourn the meeting.
make a move v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (leave)odjet dok
  odejít dok
  opustit dok
 He was tired of this town, so he decided to make a move.
make a move v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (begin, act)odhodlat se dok
 Jane thought it was the right time to make a move and open her own restaurant.
make a move on [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (try to seduce) (přeneseně: pokusit se svést)udělat první krok dok, fráze
make a point v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (say [sth] significant)říct něco důležitého dok, fráze
  dostat se k jádru věci dok, fráze
 Will you stop interrupting me? I'm trying to make a point here!
make a point of [sth],
make a point of doing [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(do something with purpose)dělat něco za účelem ned, fráze
make a practice of doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be in the habit of)mít ve zvyku ned, fráze
 Most doctors do not make a practice of calling on patients in their homes.
make a speech,
give a speech
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(address an audience)pronést řeč dok + ž
  pronést projev dok + m
 At the birthday party everyone asked Grandpa to make a speech. The father of the bride gave a speech, welcoming his new son-in-law to the family.
make a visit to [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (go to)navštívit dok
  jít za ned + předl
 My tooth hurts; I need to make a visit to the dentist.
make amends vtr + npl (compensate for a wrong) (přeneseně: vroubek)vyžehlit si dok
  odčinit dok
 I'm sorry for what I did to you; how can I make amends?
make amends for [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (compensate for [sth])odškodnit dok
  odčinit dok
 Henry wanted to make amends for his rude behaviour towards James.
make amends to [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (compensate [sb] for a wrong)urovnat vztahy s dok, fráze
  odčinit dok
 When he became sober, he decided to make amends to those he had hurt by his drinking.
make an appointment v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (patient, client)domluvit si schůzku dok + ž
make an appointment with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (patient, client)domluvit si schůzku s dok, fráze
make an appointment for [sb],
make [sb] an appointment
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(secretary: for [sb] else) (někomu)domluvit schůzku dok + ž
make an ass of yourself v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (do [sth] stupid)udělat ze sebe vola
 Jim made an ass of himself when he turned up at work wearing differently coloured socks.
make an effort v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (try hard)snažit se ned
  usilovat ned
 You could give up smoking if you just made an effort. Let's all make an effort to get along.
make an entrance v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (into room)vstoupit, vejít dok
 Charles made an entrance into the study.
make an entrance v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (onstage) (divadlo)přijít na jeviště, vstoupit na jeviště dok, fráze
 When she says "Ah, Romeo, Romeo!" it's time to make your entrance.
make an entrance v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (grandly)impozantně přijít přísl + dok
 The red carpet is the place for celebrities to make an entrance before awards ceremonies.
make an entry v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (in log, diary) (něco někam)vepsat, napsat dok
 Dennis made an entry in his diary.
make an exception v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (deviate from a rule)udělat výjimku dok + ž
 I don't normally stay up after 10pm, but I'll make an exception, as it's your birthday.
make an exception for [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (exempt [sb] from [sth])udělat výjimku dok + ž
 We don't usually allow students to take holidays during term, but we'll make an exception for your daughter, as she's such a good student.
make an impression v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have impact)udělat dojem
 If you want to make an impression socially, it is very important to remember people's names.
make an impression on [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have impact on [sb](někoho)udělat dojem na dok, fráze
  (někoho)ohromit dok
 Lily has certainly made an impression on Alan.
make as if to do [sth],
make as though
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (pretend, feint)dělat, jako že ned, fráze
  předstírat, že ned + sp
 He made as if to throw the ball, but he actually ran with it instead.
make available v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (provide)poskytnout dok
  dát k dispozici dok, fráze
  zpřístupnit dok
 The government will make £50 million available to support the project.
make [sb] aware of [sth] vtr + adj (bring [sth] to [sb]'s attention)upozornit na dok + předl
 I don't know how to make him aware of how much he is hurting her feelings.
make [sb] aware vtr + adj (notify, tell)informovat ned
  vyrozumět dok
 The office isn't open today. Someone should make him aware.
make [sb] aware that v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (notify, tell)informovat ned
  vyrozumět dok
make-believe nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pretending, esp. by children) (obzváště dětmi)předstírání s
make believe,
make believe that
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(with clause: pretend)předstírat ned
make-believe adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not real)fiktivní příd
make [sth/sb] better vtr + adj (heal) (zdraví)zlepšit dok
  zahojit dok
  uzdravit dok
 Let me rub your aching back and make it better.
make [sth/sb] better vtr + adj (improve)vylepšit, zdokonalit dok
make [sth] clear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (clarify, state clearly)vyjasnit, objasnit dok
 Let me make clear that I don't object to the person, only to his policies. I just want to make it clear that I won't accept any swearing.
make common cause with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (join forces)spojit se s dok + předl
  mít společný zájem s ned, fráze
 The union made common cause with the government in an effort to keep the factory from leaving town.
make contact with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (contact, communicate with)navázat komunikaci s dok, fráze
  (někoho)kontaktovat ned
  spojit se s dok + předl
 Perhaps one day aliens will make contact with the Earth.
make conversation v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (difficult dialogue)vést rozhovor ned + m
  udržovat dialog ned + m
 Making conversation can be one of the toughest aspects of going on a first date.
make do v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be content with what is available)překlad není dostupný
 We don't have much, but we'll make do.
make do with [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (content oneself with)spokojit se s dok + předl
 The shop had sold out of chocolate ice-cream, so Sally had to make do with vanilla instead.
make do with [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (do [sth] using limited resources)vystačit si s dok + předl
 You'll have to make do with what you can carry with you.
make ends meet v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (have enough money to live on)vyjít s penězi dok, fráze
 In the current economic crisis, a lot of families are finding it hard to make ends meet. I can't make ends meet with what you pay me.
make [sb] feel at home v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be welcoming)zařídit, aby se člověk cítil jako doma dok, fráze
make for [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (head towards)směřovat k ned + předl
 We turned the boat around and made for the nearest harbour.
make for [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (produce, create: situation) (něčemu)vést k ned + předl
  (něčemu)přispívat k ned + předl
 Good teamwork makes for greater productivity in the workplace.
make for [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (be, count as)být ned
  (něco)počítat se za ned + předl
 That reply makes for a good example of sarcasm.
make friends v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (get to know people)udělat si přátele dok + m mn
 When you move to a new city, it can be hard to make friends. Jenny was so shy that she found it difficult to make friends at school.
make friends with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (befriend [sb])spřátelit se s dok + předl
 I find it easy to make friends with new people.
make friends v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be reconciled after a quarrel) (po hádce)usmířit se, udobřit se dok
 After breaking up the fight, Miss Leonard told the kids to shake hands and make friends.
make fun of [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (mock, ridicule)dělat si legraci z ned, fráze
 The comedian tried to make fun of the man wearing glasses.
make good viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (become successful)uspět dok
 Phil certainly made good as co-founder of a successful IT company.
make good viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (compensate [sb] for [sth])uhradit dok
  kompenzovat ned
 The driver should make good for the damage he has caused to the other vehicle.
make good use of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (utilize fully or effectively)zužitkovat, využít dok
 He made good use of the time he was allotted.
make [sb] happy vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (please, satisfy)potěšit dok
 I agreed to attend the wedding to make my mother happy, although I utterly detest her new husband.
make haste v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (hurry)pospíšit si, pohnout si
 He made haste to finish the job before nightfall.
make headway v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (make progress)udělat pokrok v dok, fráze
  postoupit dopředu dok + přísl
 It's hard to make headway when you're bicycling into the wind.
make it vtr + pron slang (succeed)uspět dok
 In Hollywood, an Oscar nomination is a sign that you've made it.
make it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (with adjective: ensure it is)ujistit se dok
 You owe Keith an apology and you'd better make it good; he's really upset.
make it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (arrive on time)zvládnout to dok
 I thought I would miss the bus, but I made it!
make it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (do [sth] in time) (v termínu)udělat to dok + část
  (v termínu)dokončit to dok + část
 I didn't think we'd get all the work finished by the deadline, but we made it in the end!
make it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (survive)přežít to dok + záj
Poznámka: push0417
 The doctors did all they could, but the accident victim didn't make it.
 Lékaři dělali, co bylo v jejich silách, ale oběť nehody to nepřežila.
Dalších 100 Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"make" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: make [dinner, a cake], a [foreign, national, local] make, make [money, a living, a fortune], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "make":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'make'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: fake | sly

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.