pat

Listen:
 [ˈpæt]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
pat vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (on back, etc.) (na záda)poplácat dok
  (na záda)poklepat dok
pat [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (back, head, etc.: tap)poplácat dok
 Hazel patted the dog's head.
pat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gentle tap: on the back, head, etc.) (na záda)poplácání, poklepání s
 Lisa's pat on her arm let Bridget know she had her friend's support.
pat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (trite)otřepaný, banální příd
 That's a rather pat answer; couldn't you come up with something better thought out?
down pat,
UK: off pat
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
US (off by heart)spatra přísl
 Allison didn't need any notes, as she had her speech down pat.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
pat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (neat, apt) (řešení)elegantní příd
 That's a pat solution to a difficult problem.
pat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (flat piece)kus, kousek m
 With our soup, we had bread rolls and a pat of butter.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
pat [sth] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (flatten with the hand) (rukou)uhladit dok
pat [sb] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (check for concealed items)prohledat dok
pat on the head nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gentle touch) (uznale)poklepání po rameni fráze
 There is nothing the dog likes better than a pat on the head.
pat [sb/sth] on the head v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (touch gently on head) (uznale)poklepat po rameni dok, fráze
 Rob patted his son on the head.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"pat" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:
chuck - clap - dab - tamp - tap
Synonyms: tap, beat, punch, hit, cuff, more...
Collocations: gave him a pat on the back, give yourself a pat on the back, you deserve a pat on the back, more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "pat":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'pat'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: smart | drag

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.