WordReference English-Czech Dictionary © 2014:

Hlavní překlady
prompt adj (quick)okamžitý, urychlený, pohotový příd
 formálněpromptní příd
prompt n (cue)nápověda, narážka ž
prompt vtr (give cue to) dát vodítkonapovídat 3p ned
 dát vodítkonapovědět 3p dok
prompt vtr (cause to do)přimět, podnítit, dohnat 4p dok
 podněcovat, dohánět 4p dok
 
Dodatečné překlady
prompt n (hint)nápověda, narážka, rada ž
 náznak m
 vodítko s
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.
'prompt' found in these entries
In the English description:

Vlákna ve fóru, jejichž názvy obsahují výraz 'prompt':

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'prompt'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Russian | Polish | Romanian | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.