pursuant

 /pəˈsjuːənt/

V anglicko-českém slovníku nebyl nalezen žádný český překlad výrazu 'pursuant'.

Najděte si definici ve výkladovém anglickém slovníku.

Nebo jste chtěli přeložit 'pursuant' z češtiny do angličtiny?


Vlákna ve fóru, jejichž názvy obsahují výraz 'pursuant':

See Google Translate's machine translation of 'pursuant'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Russian | Polish | Romanian | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.