puzzle

Listen:
 [ˈpʌzəl]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
puzzle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (jigsaw puzzle)skládačka, skládanka ž
  puzzle s
 Tim has lost some of the pieces of his puzzle and can't complete the picture.
puzzle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mental game)rébus, hlavolam m
  hádanka ž
 Daisy enjoys doing puzzles; it keeps her mind active.
puzzle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mental question)rébus, hlavolam m
  hádanka ž
 I really don't know where your keys could be; it certainly is a puzzle.
puzzle vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (confuse)zmást, poplést dok
 
Další překlady
AngličtinaČeština
puzzle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: complicated) (přen.: člověk chovající se zvláštně)záhada ž
 Malcolm behaves very strangely and he's secretive, so you have no idea why; he's a real puzzle.
puzzle over vi + prep (think about) (přeneseně)lámat si hlavu ned + ž
 Anita was lost in thought, puzzling over how to tell her boss she had made a huge mistake.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
acrostic,
acrostic puzzle
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(word puzzle using initials) (typ křížovky)akrostich m
crossword puzzle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (word puzzle in grid form with clues)křížovka
 Many people enjoy the New York Times crossword puzzle.
jigsaw nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. colloquial (puzzle)skládačka ž
  puzzle m
 I don't have the time to sit and do a jigsaw.
jigsaw puzzle,
picture puzzle
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(image to be pieced together)puzzle m
 100-piece jigsaw puzzles are easy, but a 1000-piece jigsaw puzzle takes days to put together.
piece,
puzzle piece
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(part of a jigsaw puzzle) (skládačky)dílek m zdrob
 This jigsaw puzzle's got 1000 pieces!
 Tento puzzle má 1000 dílků!
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"puzzle" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:
Collocations: a puzzle piece, a [missing, central, corner] puzzle piece, on a puzzle board, more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "puzzle":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'puzzle'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: smart | drag

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.