race

Listen:
 /reɪs/


WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Hlavní překlady
EnglishCzech
race nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (informal test of speed) (neoficiální)závod m
  (neoficiální)závodění s
 Fred won the race around the park.
 Fred vyhrál náš závod v parku.
race nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (competition of speed) (v rychlosti)závod m
 The Indy 500 is a famous auto race.
 Indy 500 je slavný automobilový závod.
race nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (division of living things)rasa ž
  druh m
  odrůda ž
 The saguaro is a race of cactus.
race nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ethnicity) (lidská)rasa ž
 Race is not a factor in hiring.
 Rasa o přijetí nerozhoduje.
race [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ride or drive in a race)jezdit závody ned + m
  závodit ned
 My nephew races go-karts.
 Můj synovec jezdí závody motokár.
 Můj synovec závodí na motokárách.
race viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (compete)závodit, soutěžit ned
 The brothers liked to race.
 Bratři rádi závodili.
 
Další překlady
EnglishCzech
race nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (current of water) (vodní)proud m
  proudění s
 The log moved quickly through the mill race.
race nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (stream) (vodní)náhon m
  (vodní)proud m
 The mill race drives the waterwheel.
race nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (track for bearings) (pro ložisko)drážka ž
 The bearings came out of the race.
races nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (horse races, etc.) (koňský závod)dostihy m mn
  závody m mn
 Tommy likes going to the races.
race viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (move fast) (rychle se pohybovat)hnát se, pádit, lítat ned
 Leah raced around the room.
 Leah lítala po pokoji.
race [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (compete against) (mezi sebou)závodit ned
  (mezi sebou)soutěžit ned
 The boys raced each other down the hill.
race [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (try to be faster than) (s někým)dát si závod dok + m
  (někým, závodit)rozdat si to s dok, fráze
 I'll race you to the corner!
 Dám si s tebou závod támhle k tomu rohu!
race [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make [sth] move fast) (rychle se pohybovat)utíkat ned
  (rychle se pohybovat)pádit ned
 Jeremy raced the stroller down the street.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Složené tvary
EnglishCzech
horse race nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (competition for horses)dostihy m mn
 Brenda is watching a horse race on TV.
horse race nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, figurative (close competition)těsný závod příd + m
master race nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Nazis' Aryan ideal)nadřazená rasa
 Nazi ideology describes a human master race as Nordic people with blond hair and blue eyes.
match race nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (race with two competitors: horses, sailing) (jachtový závod)match race
 The match race between the two great horses took place at Pimlico Race Course.
mixed race,
mixed-race
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(of parents from different ethnicities)smíšená rasa
Poznámka: hyphen used when term is an adj before a noun
 Barack Obama is the first mixed-race president of the United States.
race against time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (urgent task)závod proti času
 We're in a race against time: the deadline's close of business today!
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
'race' found in these entries
In the English description:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "race":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'race'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: near | shallow

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.